S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları bilinçli kullanma yöntemlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları bilinçli kullanma yöntemlerinden değildir? sorunun cevabı "Musluktan akan suları bol bol kullanmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim çalışmalarının planlanmasıyla ilgili ortak hükümlerden biri değildir? Gezegenler içerisinde en fazla uyduya sahip olan hangisidir? A: Excuse me, how can I go to the museum? B: ............ straight ahead and ............ right. It´s on the left. Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Üsve-i hasene kavramı ne anlama gelmektedir? Abbasi Halifesi aşağıdakilerden hangisini Doğunun ve Batının Hükümdarı olarak ilan etmiştir? Açsam rüzgâra yelkenimi; 1Dolaşsam ben de deniz deniz 2Ve bir sabah vakti, kimsesiz 3Bir limanda bulsam kendimi.4Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiridir? ... Eğer mümin iseniz Allah ve Resulüne itaat edin. Enfâl suresi, 1. ayet.Yukarıdaki ayetten aşağıdaki hangi sonucu çıkarabiliriz? 34 008 + 79 094 işleminin sonucu kaçtır? Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden değildir? Haşir - mahşer, mizan, cennet - cehennem, sûr, İsrafil, MikailYukarıdaki kavramlarla bir kavram haritası oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi bunun dışında kalır?A) Mikail B) İsrafil C) Sûr D) Mizan Zamir ile ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır? I. Dilin özelliklerini iyi bilmelidir.II. Toplulukları inandırma yeteneği olmalıdır.İİİ. Dinleyicilerin kültür düzeylerini ve zevkini dikkate almalıdır.IV. Abartılı söyleyiş ve argoya yer vermelidir.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi söylev veren kişinin özelliklerinden değildir? Kurtuluş Savaşının sonunda İtilaf devletleri ile imzaladığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? I. OsmozII. Kaynama noktasıIII. Buhar basıncıYukarıda verilenlerden hangileri bir çözeltinin koligatif özelliklerindendir? Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözeltidir? Bir fırında üretilen 400 ekmeğin 6/8 sı satılıyor. Satılmayan kaç ekmek kalıyor? Dont wait for us if ............ Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir? Vitaminler ile ilgili;I. Sindirime uğramaz.II. Hücrenin yapısına katılır.III. Canlılar tarafından sentezlenemez.verilenlerden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Bir hafta kaç saattir? (1) Otobüsten inen adam, valizle kapıya doğru yöneldi. (2) Çekingen, girsem mi girmesem mi gibilerinden düşüncelerle kapının eşiğini geçti.(3) Yarısı temizlenmiş beton yoldan kapıya yö- neldi. (4) Sonra kapıcının yanına giderek onunla konuşmaya başladı. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangi- si öznel bir yargıdır? Aşağıdaki sözü edilen eylemlerden hangisi her zaman yapılmaktadır? Bal arılarının üreme şekli düşünüldüğünde mayoz bölünmenin gerçekleştiği olay aşağıdakilerden hangisidir? İçinde ebedi kalınacak ve çeşitli nimetlerle donatılmış ahiret yurdu neresidir? Namazda son oturuşta hangi dua okunmaz? Allah (c.c.) bazı peygamberlere insanları uyarmaları için kutsal kitap göndermiştir.Aşağıda verilen peygamber-kutsal kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sınıfımız öğrencilerinden Beyza 205 sayfa, Zeynep 188 sayfa, Ahmet 102 sayfa, Tuna ise 97 sayfa kitap okumuştur. Buna göre en çok okuyandan en az okuyana sıralama yapınız. Ders planı hazırlanırken bazı aşamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Türkçe öğretmeni Namık Bey, bu bilgi doğrultusunda ders planını hazırlayacaktır.Dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yapacağı etkinlikleri belirleyecek ve dersini aşamalara uygun olarak işleyecektir.Namık Bey, dersinin giriş bölümünde aşağıdaki aşamalardan hangisine yer verirse yanlış yapmış olur? Ahşap evler genellikle ormanların fazla olduğu yerlerde yapılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ahşap evler daha fazla görülür? Aşağıdakilerden hangisi belediyeyi oluşturan organlardan biri değildir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Öğrenciler Ebaya aşağıdakilerden hangisi ile girebilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlarından biridir? Doğruluk ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarınınözelliklerinden biri değildir? Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir