S:1

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vücudumuzun bölümleri doğru olarak verilmiştir?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vücudumuzun bölümleri doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Baş, gövde, kollar ve bacaklar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Peygamber Efendimizin daveti üzerine Müslüman olan, kısa bir süre sonra vefat edince Efendimizin kendisi için gıyabi cenaze namazı kıldığı Habeşistan hükümdarı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi yapılan bir toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için değerlendirme yapılırken sorulması gereken sorulardan biri değildir?  “Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı. Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Kimlik belgenizin resmi bir özellik taşıması için belgede aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? İnternet adresleriyle ilgi  aşağıdakilerden hangisi hangisi yanlışır?  Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır? You shouldn’t share your password with a stranger, because - - - - .  Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçekli bir bitkidir? Dünyanın bilinen ilk kütüphanesinin ismi nedir? T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi farklı bir kelimeden türemiştir? Hac veya umreye niyet eden kimsenin, diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışları, bu ibadetlerin esaslarını veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılmasına ne ad verilir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il' e bağlanması ne ile olmaktadır? Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Aşağıdaki günlerin hangisinde oruç tutulabilir? “Hz. Muhammed danışarak iş yapmaya önem verirdi. Kendi görüşü farklı da olsa çoğunluğun görüşüne göre hareket ederdi.”Böyle yapmakla peygamberimizin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? Okumaya yöneldiğimiz zaman, özellikle farklı insanların hayatına, kendimize ve dünyaya dair bilgilerimizi ve kavrayışımızı geliştirici hikâyeleri seçeriz. Bilim insanlarının bizlere sunduğu eserleri ise bilimsel gerçekleri öğrenmek için değil, bu gerçeklerin günlük yaşantımıza etkisini anlamak için okuruz. Evren, gezegenimizin geçmişi, uzayda yaşam olasılığı gibi günlük yaşantımızla ilgili olmayan ama çok merak edilen konular bize ilgi çekici gelirken uzmanlar dışındaki kişilerin anlayamadığı geniş kapsamlı, soyut konular pek fazla ilgimizi çekmez.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük vardır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? "tören" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? Kabe kimin tarafından yapıldı?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? (1) Danimarkalı marangoz Ole Kirk, yıllarca çalıştığı iş yeri bir yangında yok olunca borç içinde kaldı.(2) Bu zor durumdan kurtulmak amacıyla 1932 yılında oyuncak işine girdi.(3) Yeni şirketinde ördekler, otomobiller ve oyun küpleri üretti.(4) Şirketin adı ise Danimarka dilinde “iyi oyna” anlamına geliyor.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Bir kenarının uzunluğu 19 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bir sahanın çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullandığımız yöntemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünler arasındadır? Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? İklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu,ulaşım ağı ile iş imkânlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğun­luğu yüksektir.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel)  vardır?   Aşağıdakilerden hangisi bir adreste bulunmaz? Geçmişte tarım işçilerinin tamamı için insan gücünden yararlanırdı. Bu iş çiftçilerin hem çok zamanını alıyordu hem de çok yorucuydu.Aşağıdakilerden hangisi çiftçilerin “ iyi ki var ” dediği teknolojik araçlardandır?  Gücü yeten bütün Müslümanların ramazan ayında vermesi vacip olan sadakaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi varlık değildir? İnsanların ihtiyaç duydukları her şeyi, her zaman kendi kendilerine elde etmeleri mümkün değildir. ‘’Bir elin nesi var iki elin sesi var’’ atasözü ile de belirtildiği gibi insanlarla yardımlaşarak hareket etmek işlerimizi kolaylaştırır, üstelik insanlararasındaki duygusal bağları da güçlendirir.Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? 5. sınıf öğrencisi Ayşe süreli bir bilimsel yayın takip etmektedir. Bu yayını takip etmesinin Ayşe’ye en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir