S:1

Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz?

Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz? sorunun cevabı "Lavabolar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insan gözünün algılayabileceği ışık türüdür? Mehmet yazdığı metinde 5 nokta ve 4 virgül kullanmıştır.Buna göre Mehmetin yazdığı metin kaç cümleden oluşmaktadır? Atatürk: Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri! emrini hangi savaşta vermiştir? Sıcaklık birimi aşağıdakilerden hangisidir? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.Bu hadiste bir Müslümanın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Çevre uzunluğu 80 cm, uzun kenarı 25 cm olan dikdörtgen kasanın kısa kenarı kaç cm' dir? Hangi sözcüklerin tamamı özel addır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) çocuk sevgisi hakkında diğerlerinden farklı bir örnektir? Etle tırnak gibi. deyimi ile anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğimizi sağlamak için yapmamız gerekenlerden biri değildir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir? İkinin karesi ile ikinin küpü toplamı kaçtır? İçin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk kez Türk adını devlet adı olarak kullanmıştır? Ben o zaman ilkokula gidiyordum. Köyün sonuna doğru giden yol üstünde iki katlı kerpiçten bir ev vardı. Karşı komşumuz Dirliksiz Osmanın çocuklarıyla dere kenarında oynardık. Bazen de balık tutmaya çalışır ama beceremezdik.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? 1071o nin esas ölçüsü kaç derecedir? Resulullah'dan (a.s.m) en çok hadis rivayet eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 31 256 + 580işleminin sonucu kaçtır? Beyin göçü veren bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin söylenebilir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Tertemiz sözcüğünün harflerinin kümesi kaç elemanlıdır? Söylev türü Türk edebiyatında- - - - sonra görülmeye başlan-mıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Osmanlı Devletinde sınıf anlayışı, Avrupada görülen sınıf anlayışından farklı olmuştur. Osmanlı toplumunda sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar farklı meslek gruplarını ve statüleri birbirine bağlamakta idi. Örneğin, Ahilik teşkilatında çırak olarak herhangi bir meslek grubuna seçilecek kişiye Ahi teşkilatı karar verirdi. Çıraklıktan kalfalığa ve ustalığa geçiş evreleri belli kriterleri yerine getirmekle mümkün olurdu.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır? Bilgisayarı kapatırken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin Türk dilinin gelişim aşamalarının hangisine aittir? Protokolde, selamlaşmada öncelik sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 156 – (48 ÷ 12) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre, Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla % kaçı yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır? Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır? I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir? Bohr atom modeli için;I. Her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır.II. Bir atomun elektronları en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister.III. Madde ısıtıldığında atomun elektronları daha düşük enerji düzeyine geçerler.yargılarından hangileri yanlıştır? Daima sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? '' Baketbol oynuyorum '' cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? 863 + 98 = ? İşleminin sonucu kaçtır? Kullandığımız yazılımların tamamı, bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur. Bu komutlara ne ad verilir? I- şişmanlıkII- tedirginlikIII- huysuzlukIV- flüt çalmaYukarıdakilerden hangileri duygusal özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir