S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı noktalama işareti gelmelidir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı noktalama işareti gelmelidir? sorunun cevabı "Bu ev kimin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
”Tâğut’tan (Şeytan, insanları azdıran saptıran, Allah’a ibadetten uzaklaştıran her şey), ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’a yönelenler için müjde vardır…” (Zümer suresi, 17. ayet)”De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’âm suresi, 162. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Aşağıdakilerden hangisinin cadıyla ateşin kullanıldığı araçlar yerine teknoloji ürünü aydınlatma araçları kullanılmaya başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­ zedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Gövde kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? Zamanın, üzüntülü anlarımızda yavaş geçtiği, sevinçli anlarımızda hızlı geçtiği şeklinde algılanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Ayet: “De ki: “Dua ve yakarışlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir! Onun ortağı yoktur! İşte, bana emredilen budur….”Yukarıdaki ayette hangi özellik vurgulanır? I.Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde Antalya, Aydın ve çevrelerini işgal eden ülke hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bitmek” sözcüğü “çok yorulmak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa hakkında Hristiyanlık ve İslam’ın ortak görüşü değildir? Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Anadolu’yu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangisine karşı cephe açılmamıştır? “Kuvvetler ayrılığı’’ düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda on binlerce hücre etkileşim hâlindedir. Çoğu hücre belirgin rollere sahiptir. Bazıları yağ depolar, bazıları hormon üretir, bazılarıysa kas dokularını oluşturur. Vücudumuzun sağlıklı olması için hücrelerimizin uyum içinde çalışması gerekir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Türkçe diline göre hazırlanmış olan klavye aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Tarih ile edebiyatın ortak bir ürünü olarak ortaya çıkan tarihî romanlar, üstlendiği toplum mühendisliği misyonuyla tarihî bilgileri, belgelere boğulmuş kasvetli bir anlatımdan kurtararak okura sunma gayretinin ve geçmişi edebî açıdan yeniden inşa etme çabasının bir ürünüdür. Tarihî olayların insan açısından sonuçları üzerinde yoğunlaşan bu ürünler, okuru hayalî olarak geçmiş zaman yolculuğuna çıkarır ve tasavvur edemediği mekânlarda yaşanmış bazı gerçeklerle buluşturur. Pek çoğu savaş merkezli olan bu tarihî romanlar, tarih derslerinde tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilecek kadar da önem arz etmektedir. Ne var ki, ülkemizde çocuklar için yazılmış tarihî roman çok azdır. Çocukların ve gençlerin kendi yaş seviyelerine hitap edebilecek, dil ve anlatım bakımından kolay anlaşılabilecek nitelikte kendi tarihlerinde mevcut olayları aktaran bu tür eserlerin sayıca arttırılması ve bu boşluğun doldurulması gerekir.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? “Bizim sınıfta on beş erkek öğrenci var? cümlesinde hangi sözcükler sıfattır? Bir ağacın köklerindeki suyun yükselerek yapraklara kadar taşınmasında diğerlerine göre daha etkin olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Bir yeri konu alan röportajlar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik gösterir? Epikuros’a göre haz; olumlu bedensel hazlar değil, ruhun acı ve elemden kurtulmasını tanımlamaktadır. Örneğin aç ve susuz olmamak, korku ve ürküntü duymamak en önemli haz kaynaklarıdır. Böyle bir durumda olan insan en yüce Tanrı olan Zeus kadar mutlu olabilir.Buna göre Epikuros gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir?   Peygamberin yaptığı bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne ad verilir? Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karşılıklı konuşmalarda konuşmacının konuşmasından önce satır başlarında kullanılan noktalama işareti hangisidir? Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir? “ Eş anlamlı kelimeler ..................... ” cümlesini aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlamalıyız? Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Devlet Malzeme Ofisi aşağıda verilen bakanlıklardan hangisine bağlıdır? Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir?  “ 1 – 7 – 5 – 11 – 9 – 15 – 13 - ? ” Yukarıdaki örüntüde sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre “?” yerine hangi sayı gelmelidir? Babyhood is the best period in a people’s lives because you - - - - struggle with the problems, earn money, go to work etc. - - - - Yeni bir ülkeye, yeni komşulara, yeni mahallelere, yeni kurallara, yeni yasaklara... Çünkü yaşamak için, dünyada çok fazla sıkıntı çekmemek için alışmak zorunda. Yoksa nasıl tahammül edebilir yaşamı boyunca karşılaştığı bütün yenilere ve yeniliklere?Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ilk cümlesidir? 1. Ağzımızı şapırdatmamak2. Tabağa yiyebileceğimiz kadar yemek almak3. Yemekleri doğrudan ellerimizle yemekYukarıdakilerden hangileri yemekte uyulması gereken görgü kurallarındandır? 9132 – 4856 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Bir kurumun bir ailenin gelir ve giderlerinin toplamına ne denir? Otobüste 52 yolcu var. Birinci durakta 17 yolcu ve ikinci durakta ise 15 yolcu iniyor. Otobüste kaç kişi kalmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde “üzere” sözcüğü, cümleye amaç anlamı katmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir