S:1

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? sorunun cevabı "Uzun – kısa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi fiilde eylemin yapıldığı zaman belli değildir? İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede olmaz? I. Dünya Savaşının, aşağıdaki sebeplerinden hangisini, Sanayi İnkılabı ortaya çıkarmış olabilir? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? Hangi cümlede eksik kullanılan noktalama işareti vardır? Babası Zeynepe bir mağazadan ayakkabı almıştır. Yeni ayakkabısının sevinciyle okula giden Zeynep ilk günde ayakkabının dikişlerinin söküldüğünü fark etmiştir. Buna göre Zeynepin bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? ... Bir konuda karar verince (artık) Allaha güven. Zira Allah, ona güven duyanları sever.(Ȃl-i İmran suresi, 159. ayet)Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? İlk yardımcı kazazedenin yaralı ve bilincinin açık olduğunu tespit etmiş, kazazedeye yarı oturur pozisyon vermiştir.Buna göre kazazedede aşağıdaki yaralanma türlerinden hangisinin olduğu söylenebilir? 108 kmlik uzunluğun 18 cm olarak gösterildiği bir haritanın ölçeği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmamıştır? Atatürk' ün mezarının adı nedir? Kutsal Kitabımız K. Kerimi Peygamberimizin vefatından sonra ayetlerin toplanarak bir araya getirilip ilk oluşturulmuş olan kitap aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmuştur? Ürünlerin tükеtіcіyе ulaşması іçіn üretildiği уerden alınıр satılacağı yere taşınması olayına ne ad verilir? Gılgamış, Yaradılış ve Tufan destanları hangi uygarlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Aşağıda verilen sayıların karşılaştırılmasından hangisi yanlıştır? Evrenin büyüklüğü devasadır. Dünyamıza ait metre, kilometre gibi ölçü birimleri onu ölçmek için yeterli değildir. Ölçü birimi olarak ışık yılı kullanılır. Işığın bir dünya yılında aldığı yol 9460 milyar kmdir. Işık uzayda en hızlı hareket eden şeydir ve saniyedeki hızı 300.000 kmdir.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ele aldığı konulardan biri değildir? Mustafa Kemalin ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur? Uşi Antlaşması ile Rodos ve Oniki Adanın yönetimi geçici olarak hangi devlete bırakılmıştır?A) İtalyaB) İngiltereC) RusyaD) Fransa Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin komşularından değildir? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zaman ekidir? Floresan lambadan daha uzun ömürlü olan lamba............................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "İstanbul'dan Ankara'ya dün geldik." cümlesindeki öznenin türü aşağıdakilerden hangisidir? 95 santimetre uzunluğundaki bir telin iki ucundan on beşer santimetre kesilmiştir. Kalan telin uzunluğu kaç santimetredir? Hz. Peygamber ilk cuma namazını nerede kılmıştır? 1. alıp2. çekmeceye3. gittim4. koydum5. mektubu6. odama7. veNumaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bircümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Bugün günlerden 22 Nisan Çarşamba ise, gelecek hafta Çarşamba günü ayın kaçı olur? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Güneş ve asteroit kuşağı arasında bulunan gezegenler,iç gezegen olarak adlandırılır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne denirdi? Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını... Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Okuduğumuz metinden aşağıdakilerden hangisini anlarız? Sivas Kongresinin kararları çerçevesinde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ve Atatürkün Benim gazetemdediği gazete aşağıdakilerden hangisidir? I. Halkın yönetime bakışını umursamamakII. Halkı aydınlatmak ve desteğini almakIII. Halkla yönetim arasında menfaate dayalı bir ilişki kurmakIV. Halkın istek, dilek ve şikâyetlerini görmezden gelmekV. Yapılan çalışmaları halka benimsetmekYukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin temel amaçları arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir? Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir