S:1

Aşağıdakilerden hangisi münazaraya uygun bir konu olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi münazaraya uygun bir konu olamaz? sorunun cevabı "Çevre kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler mi?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dalga boyları 10-3 mye kadar olan ve sıcak cisimler tarafından üretilen dalgalara ne ad verilir? Protokol kurallarına göre, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Ege:Does the weather .............. your emotions?Süleyman: Of course. I feel moody when it is rainy Dünya'nın dönme hareketinin tamamlanma süresi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Lucy : I was in Uludağ last Saturday. Gizem : - - - - ?Lucy : Well, I tried many activities such as snowshoeing and snow tubing. "İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onlar üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik." (Nahl Suresi, 44. ayet) ayetinde belirtilen, Hz. Peygamber'in ayetleri insanlara açıklama görevine ne ad verilir? Aşağıda ikili verilen devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonunda dünya gücü olarak ortaya çıkmıştır? Ben okula saat yedi buçukta giderim. Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada yazılmıştır? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli (sesteş) bir kelime yoktur? 120 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? If you - - - - harder, you - - - - be more successful. Metinler, gerçeklikle ilişkileri, yazılış amaçları ve işlevleri bakımından ikiye ayrılır: - - - - ve - - - -Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? Seher : Ses kirliliğini önlemek için ağaç dikmeliyiz.Samet : Ses kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.Yukarıdaki öğrencilerin söyledikleri bilgilerden hangisi doğrdur? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandır- dığı faydalardan biri değildir? Sağ el baş parmağını , boynun yan tarafındaki damara bastırınca parmakta beliren vuruşa ne denir ? • Battalnamenin devamı kabul edilir.• 12. yyda sözlü olarak şekillenmiş 13. yyda yazıya geçirilmiştir.• Anadolunun fethinin ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.• Tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.• İlk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavusun emriyle İbn-i Alâ tarafından derlenmiştir.Bu bilgiler ışığında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir? Bir kaynaktan çıkan ses .................... yayılır. Cümlesinde doğru bilgi için hangi ifadenin gelmesi gerekir? Seyahatname adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? "Kim?" ve "Ne?" sorularının cevabı hangi seçenekteki cümlede bir ara­da verilmiştir? Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Verilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Temel Hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hangi noktalama işareti cümlenin sonunda bulunmaz? Troposfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık azalırken; termosfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık değerleri artış göstermektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hem bir ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? Orkun merak ettiği bir konuyu aramak için yaygın kullanılan arama motorlarından birini kullanmak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kullanamaz? " Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış." atasözünde yer alan ad tamlamasının türü aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Temel insan hakları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y işareti koyun. (....... Hacim, eşit kollu teraziyle; kütle, dereceli silindirle ölçülür.. (.......) Yetişkin bir insanda ortalama 206 kemik vardır. (....... )Egzersiz sırasında nabız ve nefes verme hızı azalır. (.......) Küçük taneli katılar, sıvı haldeki maddeler gibi bulundukları kabın şeklini alır. (.......)İskeletimizi oluşturan kemiklerin hepsi aynı biçim ve yapıya sahiptir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir