S:1

Masallarda genellikle aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden yararlanılır?

Masallarda genellikle aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden yararlanılır? sorunun cevabı "Düşsel – öyküleyici" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel sorularındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem işteş çatılı bir fiildir? Mustafa Kemalin isteği ile Sivasta İrade-i Milliye adlı gazete çıkarılmaya başlanmıştır.Bu durum Mustafa Kemalin, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım!Yukarıdaki metne göre hocanın mesleği neymiş ? Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir? Kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Kuran-ı Kerimde ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok yer verilmiştir? Eşeyli ile eşeysiz üreme için,I. Birey sayısı artışıII. DNA eşlenmesiIII. Kalıtsal çeşitlilikIV. Döllenmeverilenlerden hangileri ortaktır? "Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır." atasözündeki fiiller hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.? Kıbrıs Adası, hangi halife döneminde İslam egemenliğine girmiştir? Rusya büyük bir devlet olmak amacıyla,Slav ırkından olanları bir birlik altında toplamak demek olan Panislavizm hareketini başlattı. Aşağıda verilenlerden hangisi Panislavizm hareketinin amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmî yazının tarih bölümü aşağıdakilerin hangisi doğrudur? eğer bir toplumda kadın düşük statüye sahipse gelişmişlik düzeyi geride kalmış ise doğum ve ölüm oranları yüksek ise böyle bir toplumda görülecek gezilecek evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 324tür. Bu işlemde eksilen kaçtır? Cumhuriyet, ........................ tarihinde ................... tarafından .................. ilân edilmiştirCümlesinin doğru ve anlamlı bir cümle olabilmesi için noktalı kısımlara sırası ile gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki durumların hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulamaz? Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden değildir? Türk-İslam kültürünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve tasavvuf düşünce- sinin ana konularının ele alındığı Mesnevi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Ordu millet anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir? seventyfive sayısı hangisidir? Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919da Samsuna çıktığında ilk önce aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını istemiştir? Efe : Where are you from?Can : .................................... Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Toz şeker, mercimek, un,kum gibi maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I- Küçük taneli maddelerdir. II- Katı maddelerdir.III- Bulundukları kabın şeklini alırlar. IV- Tanecikler kendi şeklini korur. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasında sahip olduğu işlevlerden biri değildir? Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış eş anlamlısı yanlış verilmiştir? İpte asılı olan çamaşırların kış mevsiminde bile kuruması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşını hangi ilimizde başlattı? Şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorarBu dizede görülen edebî sanat aşağıdakilerin hangisinde vardır? A: Im very late to the office.B: .................................... Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir? Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşında en büyük desteği kimden almıştır? Kağıt ve matbaayı kullanan ve aynı zamanda ilk kez bu matbaayla kitap basan ilk türk devleti hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir