S:1

Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kuran-ı Kerimde verilen bilgilerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kuran-ı Kerimde verilen bilgilerden biri değildir? sorunun cevabı "Ölüm anındaki imanı Allah tarafından kabul edilmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I. Okuyucu gözetilerek yazılır.II. Yazıldığı günün tarihi atılır.İİİ. Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen doğal kaynaklar ile yararlanılan alanlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yaşamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, oturmak anlamında kullanılmıştır? 48,276 ondalık kesrinin onda birler basamağına yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki nesnelerin; I – Renk II – Ses III – Kokugibi özelliklerinden hangilerini algılayabiliriz? Yasin ve ablasının 4 yıl sonra yaşları toplamı 36 olacak. 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu bir öğe değildir? İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir? Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsrâ suresi, 36. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Hareket halinde olan bir araba karşıdan birinin geldiğini görünce aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında terkibibent türünde eser veren şairlerimizden değildir? Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, tarihin konusu içerisinde yer almaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır? I Büyük ayıII SiriusIII OrionIV TarantulaV Kutup yıldızıYukarıda verilenlerinden hangileri takım yıldızıdır? Hava kirliliği ile ilgili bir araştırmayı hangi ilde yapmak daha doğru bir örneklem seçmemizi sağlar? Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmıştır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y harfi yazınız.(...) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyüktür.(...) Eşit hacimli iki maddeden kütlesi büyük olanının yoğunluğu daha küçüktür.(...) Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe arttıkça ısı iletimi yavaşlar.(...) Yakıldığında katı atık bırakmayan doğalgaz çevreye zarar vermez.(...) Hava iyi bir ısı yalıtkanıdır Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi hal değişmine örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik kartlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir günde 47 sayfa kitap okuyan babam 1 ayda kaç sayfa kitap okur? (1 ay=30 gün) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin beyin ve merkezî sinir sistemine etkilerindendir? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmişti? Ekonomik değeri olan kayaçlar ................ olarak adlandırılmaktadır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Müslümanların ilk hicret yeri Habeşistanda, kral Necaşi: Size, peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın, evvelce hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Onun, hiç yalan söylemediğini ifade ettiniz. Şayet bu zat, Allah hakkında yalan söylemiş olsa daha evvel insanlara yalan söylemesi gerekirdi. demiş ve Peygamberimizin doğruluğu sebebiyle gerçekten peygamber olduğunu ifade etmiştir. Bu metin, Peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Delete tuşunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı belirtir? Aşağıdakilerden hangisi parasını verimli kullanıyor? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre konfederasyon yönetim kurulları en az ve en çok kaç kişiden oluşur? Ayın tamamen karanlık olduğu evre ..........................dır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Büyük devletlerin 19. yüzyıldan itibaren petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilimsel yazılarda sayfa içinde geçen bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ne ad verilir? (I)Havalar serinledi. (II)Kestane yapraklarının kenarı kızarmaya durdu. (III) Gökte artık ne leylek ne kırlangıç kaldı. (IV)Yine sonbahar, yani yine hüzünlü duygular. (V) Tabiat ölüyor. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde yazar, anlatıma kendi duygularını katmıştır? 2,1345 . 1 000 =? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın ilk Türk kadın savaş pilotu, aşağıdakilerden hangisidir? Sevr Anlaşmasının (10 Ağustos 1920) hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerine göre en fazla sınırlandırılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir