S:1

Taban ayrıtlarının uzunlukları 4 m ve 8 m, yüksekliği 16 m olan dikdörtgen prizmayla aynı hacme sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç metredir?

Taban ayrıtlarının uzunlukları 4 m ve 8 m, yüksekliği 16 m olan dikdörtgen prizmayla aynı hacme sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç metredir? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in çalışmayı sevmesine bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisini abdest alırken ilk olarak yaparız? XIV-IX işleminin sonucu kaçtır? Yeryüzüne baktığımızda yüksekliklerin aynı olmadığını görürüz. Yükseklikler denize göre hesaplanır. Bu yükseklik farkları, pek çok değişik şekillerin oluşmasına yol açar.Yukarıda anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerin hangisinde ʽʽ-ler,-larʼʼ ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir? Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktğı namazlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerde, metnin yapısını oluşturan ögelerden değildir? - "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır."Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insanların mutlu mesut yaşadıkları bir köy varmış.Bu anlatım kaç cümleden oluşmuştur? Nicel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur.Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? a= 45 610 b= 123 543 c= 9 999 d= 123 099 e= 48 001 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte, gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlık ve tutumsuzluk anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara yardım eden ve onlarla her türlü imkanı paylaşan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı gösterir? I. Rönesans II. Coğrafi Keşifler III. Sanayi İnkılabı IV. Reform Avrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuştur? Bir otobüs gideceği 560 kilometrelik yolun 3/8' ini gitmiştir. Otobüsün gitmesi gereken kaç km'lik yolu kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim becerilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır? Tef çalıyordu çamın biri İki yana sallanarakKar topu oynuyordu şu geç vakit Kaygısız birkaç kozalakBu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? İhtiyaçlarla ilgili, I. Alışverişlerde öncelikle alınmalıdır. II. İsteklerden sonra alınır III. Pahalı olanlar alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? İçlerinde sıcak su bulunan aşağıdaki dört bardaktan hangisine dokunduğumuzda hissedilen sıcaklık en fazladır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili isim bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Hz. Muhammed nerede doğmuştur? İnsanın ilk ve en önemli sorumluluğu kime karşıdır? Aşağıdakilerden hangisi 100 metreye eşittir? 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Ha sözcüğü, hangi cümleye neredeyse anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hanisi bir grup değildir? Kutup ikliminin etkisinde olan yerlerde güneşlenme süresinin uzunluğuna rağmen sıcaklık değerlerinin düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘ sert sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 36 kişilik bir gruba 30 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 12 gün sonra 12 kişi gruptan ayrılırsa kalan yiyecek kalan kişilere kaç gün yeter? Anlamlı ve kurallı bir cümlede genellikle; o işi, hareketi veya eylemi yapan kişi cümlenin en başında yer alırYukarıdaki bu bilgiye örnek verecek olursak hangi cümle doğru bir örnek olur? Üç basamaklı en büyük doğal sayı ile birler basamağındaki rakamı 0 olan iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kızmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir