Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Konya Ovası söylenenin aksine küresel ısınma nedeniyle bu hâle gelmedi. Konyanın suyu, büyük ölçüde insan eliyle yok edildi. Suyun doğadaki döngüsünü hiçe sayarak yapılan baraj ve kanal inşaatları, on binlerce yasa dışı kuyu ve aşırı su tüketen şekerpancarı, bu acı sonu göz göre göre hazırladı.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Konya Ovası söylenenin aksine küresel ısınma nedeniyle bu hâle gelmedi. Konyanın suyu, büyük ölçüde insan eliyle yok edildi. Suyun doğadaki döngüsünü hiçe sayarak yapılan baraj ve kanal inşaatları, on binlerce yasa dışı kuyu ve aşırı su tüketen şekerpancarı, bu acı sonu göz göre göre hazırladı.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? sorunun cevabı "Konya ovası neden kurudu?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? (I) Yanan odunların sesini ninni gibi algılamakla geçti çocukluğum. (II) Özellikle geceleri sobanın küçük deliklerinden tavana ateşin dansı yansırdı. (III) Aynı noktaya biraz fazla baktığımda gördüklerimi insan figürüne benzetirdim. (IV) Eğilip kalkan, hoplayıp zıplayan ateş insanlar olurdu tavanda.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı vardır? Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devleti’ni kurmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Ay’ın hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlâline örnektir? Korkusuzluk, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.Cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir? I. Kenar uzunluğunun 1/2' si 12 cm, II. kenar uzunluğunun 1/3 ‘ü 16 cm ve III. Kenar uzunluğunun 1/4 ‘ü 15 cm olan bir üçgenin çevresi kaç cm’dir?           * Mebusan Meclisi  itilaf devletleri  tarafından kapatıldı                      * İstanbul  16 Mart 1920 de resmen işgal edildi                 Yukarıda verilenler  hangi  olaya  bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?                                     Sorarım karşılık olmaz sorular         Sorarım duygular beni söyletir.        Umarım rüzgarlar büyük borular        Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. Kendinize güvenin! Sahip olduğunuz yeteneklere inanın! Kendi gücünüze inanmadıkça başarılı ve mutlu olamazsınız. Gücünüze inanır ve kendinize güvenirseniz daima başarılı olursunuz.Böyle söyleyen bir kişi aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa kendisiyle çelişmez?