S:1

A: I have a stomachache.
B: - - - - ?

A: I have a stomachache.B: - - - - ? sorunun cevabı "Why don’t you go to a doctor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki besin gruplarından kahvaltıda yenilebilir? İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgede kurulan, bilim ve sanatta çok gelişmiş olan uygarlık hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Ayşe : What is in my bag? Try to guess.Brain : Well. A book, a wallet, a key, and an umbrella?Ayşe : Wow! It is - - - -. Congrulations! 100ün yüzde kaçı 106dır? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır? TBMMnin Londra Konferansına katılış amacı hangisidir? Modern Japonyanın doğuşunu sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? www.google.com.tr adresinde ülke kodu olan kısım hangisidir?(3puan) Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuranı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir? Tariz, bir sözün görünürdeki anlamının tam zıttı amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tariz vardır? Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir? Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin Sağlanmasıdır . Yurtta sulh,cihanda sulh.sözü Atatürkün hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Biyomlarla ilgili,I. Geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.II. Sadece biyotik faktörler bir araya gelerek biyomları oluşturur.III. Her biyomun iklim ve canlı tipi tektir.verilenlerden hangileri doğrudur? Celali İsyanları, Osmanlı Devletinde hangi yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır? Uşakta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir ? 20 tek ayakkabı kaç çift ayakkabı eder? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevresinin 7 katı kaçtır? Hitit devlet yönetiminde kralın yanı sıra Pankuş meclisi ve Tavananna adlı kraliçe de etkiliydi.Buna göre Hititler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? La ilahe illallah Muhammedün Resulullah cümlesi neyin okunuşudur? Bu yazar, en küçük ve en karışık olaylardan ilginç hikâyeler çıkarır. Bilirsiniz ki insan, yapısı gereği hep güzel şeyler ister. Bu yazar da buna bağlı olarak öykülerini acı sonla bitirmez. Öykülerinde sade bir dil kullanır; kişileri yöresel ağızlarıyla konuşturur...................... Öyküleri okurken hop oturur hop kalkarsınız. Bu parçada anlam bütünlüğü dikkate alınarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisini oluşturan G-20 2015 Zirvesi hangi ülkede yapıldı? Sevdim en çok çilekli pastayı. Cümlesinde eylem hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Hafta sonu Ankaraya tırenle gideceğiz. Yukarıdaki cümlede yazım yanlışı yapılmıştır. Bu yazım yanlışının nedeni nedir? Woman : You dont look fine. Is there something wrong?Man : I have some - - - - problems. It makes me feel really bad.Woman :Then you should see a dentist right away. Aşağıdakilerden hangisini toprağa gömdüğümüzde uyanması beklenemez? Nabız atışımız hangi durumda etkilenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? "Dört yüz üç milyon otuz üç bin dört yüz otuz" sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki çocuklardan hangisi farklı bir çıkarımda bulunmuştur? Berna : İstanbul is the best place to go for a holiday.Ali : ................ I prefer Antalya. Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam bakımından diğer üçünden farklıdır? Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisinde sıfat - fiil vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir