S:1

I. Alaeddin Keykubat Döneminde merkezî yönetime bağlanan uc beyleri, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yeniden bağımsız hâle gelmiştir?

I. Alaeddin Keykubat Döneminde merkezî yönetime bağlanan uc beyleri, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yeniden bağımsız hâle gelmiştir? sorunun cevabı "Kösedağ Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir? Akşam yemeğine ne yapacaksın?Yukarıdaki tümcenin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? 16 x 4 – 27 ÷ 9 – 1 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? XIX. yüzyılın başlarında mutlak krallıklarla yönetilen Avrupalı devletlerin, milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket etme kararı aldıkları kongre aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı vardır? Aşağıda verilen akarsulardan hangisi EgeDenizine ulaşmaz?A) SusurlukB) BakırçayC) GedizD) B. Menderes Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devletini de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir? |2x-5|=15denkleminin R deki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi sevinç anlatıyor? • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı yerdir.• Aynı zamanda ilim, eğitim ve kültür evidir.• Gerektiğinde aşevi ve misafirhane hizmeti de vermektedir.Bu bilgiler Alevilik - Bektaşiliğe göre aşağıdaki mekânlardan hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele çekmek gerekir? 14,01 + 100 + 0,008 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alicanı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.Ortaokul 5.sınıfa giden Alicanın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? Aşağıda yazılı olanların hangisi yanlıştır? A: Where is Erzurum?B: Erzurum is in the - - - - of Turkey. Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim, hareketlidir.Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? • Tarım arazisi yapmak için ormanların yok edilmesi• Hayvanların aşırı otlatılarak bitki örtüsünün yok edilmesi.İnsanların bu şekilde davranması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasını hızlandırır? 2 yarım saat ile 4 yarım saatin toplamı kaç saat eder? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca suda yüzer ? Aşağıdaki cümlelerden hangisi önermedir? Hak ve özgürlüklerimizi sınırlayan tek şey nedir? Ekmeğin üretilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Dini öğrenmenin öneminden biri değildir? 45 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? "zayıf" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Musanı yaşadığı dönemin kralının adı nedir? Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru davranmıştır? 21. yüzyılda yaygınlaşan teknoloji sayesinde bir veri bolluğu içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama bu bilgi çağında yaşamsal öneme sahip asıl bilgilerden yoksunuz. Bunlardan biri de şu ki insan, tabiatı ancak koklamakla, işitmekle, tatmakla, görmekle tanıyabilir ve koruyabilir.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sinem, ödev yapmayı hiç sevmez ve baştan savma ödev yapar. Çantasını akşamdan hazırlamaz, evden çıkmadan 5 dakika önce hazırlar.Sinem, aşağıdaki sorunların hangisini yaşayabilir? • Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.• Gerçekte var olan formdur.Verilen görüşler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Ali bir kenarı 80 m olan kare şeklindeki pistte 6 tur attığında kaç metre koşmuş olur? Cansunun bir düzineden 3 fazla, Helinin ise iki deste kalemi vardır.Cansunun kalem sayısı, Helinin kalem sayısından kaç eksiktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir