S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk zarfı kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk zarfı kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Hayatı doya doya yaşayın." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur? Turşu yaparken hangisi kullanılmaz? Kemiklerin birbirlerine bağlandığı yerlere ne denir?  Üç basamaklı en küçük çift doğal sayı ile iki basamaklı en büyük tek sayının çarpımı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki araçlardan hangisi hava direncini olumlu yönde kullanır?         I.masa      II. ağaç    III. kereste     IV. kütükYukarıdaki maddelerin ham maddeden işlenmiş maddeye doğru sıralanışı nasıldır? “9 + 2 + 6 =  ? ” işleminde     ?  yerine hangi sayı yazılmalıdır?  • Büyüme hormonunu salgılar.•Bazı iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler.Yukarıda bazı görevleri verilen salgı bezi hangisidir? Tek başlarına bir anlam ifade etmeyen; cümlede anlam ilgisi kuran sözcüklere “edat” denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edak yoktur?   “Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma”dır.                   Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir? Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır? Bir baba,10 hektar 25 dönüm 5 ar büyüklüğündeki tarlasını 5 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor.Buna göre, her bir çocuğa kaç m2 ‘lik tarla düşer? Hangisi geri dönüşümü mümkün atıklardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır?          Allah’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara ………denir. Şeytan’ın, Allah’ın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Slaytları hareketlendirmek için hangi menüden efekt eklenir?  8–  3 –  0 –  2 –  6“   rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır ?   Adnan, İrem ve Sevim’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I.  Testin başarısı düşüktür.II.  İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III.  Adnan’ın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Yakın çevreyi en çok ben kirletirim ama bir türlü engelleyemiyorum, diyen canlı hangisi olabilir? Sema bize seslenir; Kalma, gel, işkencede! Ruhumuz ebedîdir; Bunu duy, tek hecede!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların etkili kullanılması ile ilgili yanlış bir ifadedir? Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Hanım 2 günde 6 L su içiyor. Hanım 18 günde kaç L  su içer? Akrep 5’ in, yelkovan 12’ nin üzerindedir saat kaçtır? 5 onluk 3 birlikten oluşan bir sayıyı 38 ile toplayan Demet sonra bulduğu toplamdan 35’içıkarıyor. Demet’in son bulduğu sayı kaçtır?  Aşağıdaki   sayılardan   en    büyüğü   hangisidir? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir.  Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir? "yuvarlak" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? Konya Ovası söylenenin aksine “küresel ısınma” nedeniyle bu hâle gelmedi. Konya’nın suyu, büyük ölçüde insan eliyle yok edildi. Suyun doğadaki döngüsünü hiçe sayarak yapılan baraj ve kanal inşaatları, on binlerce yasa dışı kuyu ve aşırı su tüketen şekerpancarı, bu acı sonu göz göre göre hazırladı.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? “ Aşağı” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun kara tabakasını oluşturur ? Mustafa bir öğretmendir. Aşağıdakilerdenhangisi Mustafa' nın işi ile ilgili olarak kullandığı teknolojik bir ürün değildir? “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Bunlar Allah’tan başka bir ilah bulunmadığını ve Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.” (Hadis’i-şerif)İslam’ın şartları olarak bilinen bu hadis’i-şerifte aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  Güneş tutulması gerçekleştiğinde, Ay hangi evrededir?  "muz" ile "sarı" arasındaki ilişki ‘süt’ ile hangi seçenek arasında vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir