Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Rey Ekolünün temelleri hangisahabe tarafından atılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Rey Ekolünün temelleri hangisahabe tarafından atılmıştır? sorunun cevabı "İbn Mesud" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir okulda bulunan 25 öğrenci dörder dörder eşleşerek masa tenisi oynayacaklardır. Öğrencilerin hepsi aynı anda oynaması şartıyla kaç grup oluşturulabilir? Hangisi beş duyu organımız değildir?  Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? İnançlar, insan açısından değerler içinde en önde gelenlerdendir. Bireysel kimliğin oluşmasında dini inançların büyük etkisi vardır. Dinden beslenen değerlerin toplum içindeki etkinliği her zaman olmuştur. Dinin söylemiş olduğu doğrular, yanlışlar, iyilikler, kötülükler değerlerin oluşmasında ve bu şekilde devam etmesinde çok fazla rol oynamıştır. Din ve inançlar değerler sistemini doğrudan etkilemektedir.Bu metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 5 elmanın 2 fazlasına 9 elma eklersek kaç elma olur? K > 150 x 72 işleminde K yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Ülkemizde millî egemenliğe dayalı yönetim şekli, aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır? “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”(Zümer suresi, 18. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalanbatı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir. Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?  4  A (10  B 8) = 72Yukarıdaki A ve B yerine gelmesi gereken işlemlerin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Moğol hakimiyetine girerek devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Uygurlar, kültür ve uygarlık alanında Moğollarla kaynaşarak onların önemli bir kısmının Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?