S:1

Kim bu dini güçleştirirse din onumağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.
Yukarıda verilen Hadis-i Şeriffıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

Kim bu dini güçleştirirse din onumağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.Yukarıda verilen Hadis-i Şeriffıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır? sorunun cevabı "Mükellefiyette kolaylık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Simya ve simyacılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir? Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı yerleşim birimlerinden değildir? İlk atasözleri kitabı kime aittir? Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir. Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuz eylemdir ? Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır? “Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz” (Talak Süresi 12.Ayet)  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? Ortak kullanım alanlarında temizlik kurallarına uymak hem bizim hem de diğer insanların sağlığı açısından önemlidir.Aşağıdakilerden hangisi havuzu kullanırken uymamız gereken temizlik kurallarındandır? 38’den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 5. sayı kaç olur? Gece ve gündüz oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerimde toplam  . . .  ayet,  . . .   sure ve  . . .  cüz  vardır. Boşluklara sırası ile hangi sayılar gelmelidir? Çağdaş toplumlarda toplumsal hareketlilik bireye hangi tabakadan, etnik gruptan ya da dinden olursa olsun zeka, yetenek ve çabası ölçüsünde fırsatlar sağlamaktadır. Bireyler özellikle eğitim fırsatlarından yararlanarak toplumda yeni statüler elde edebilir.Bu parçada toplumsal hareketlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurglanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 32 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir?  A sayısını 4’e bölen bir öğrenci bölümü 6 buluyor. Aynı sayıyı 5’ e bölerse kalan kaç olur? 1- Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermeniler’i mağlup etmiştir.2- Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir.3- Doğu Cephesi’nde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. “Bilen” nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. “Bilinen” yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?  Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşanan geçici nüfus artışının diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? • İnanç ve ibadet özgürlüğünün güvencesidir.•   Din işleriyle devlet işlerinin ayrılmasını öngörür.Bu özellikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Ziya sınıf maçını kaybetmiş ve arkadaşlarına öfkelenmiştir. Ziya hangi davranışı sergilemelidir?  Birler bölüğünde 845, binler bölüğünde 17 olan sayı hangisidir? Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin ses kaynağının etkisi ile titreşmesi olayı aşağıdaki hangi kavram ile tanımlanır? Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin hicretten önceki adıdır? İtilaf devletleri tarafından İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali nerede kararlaştırılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?  Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olumsuz etkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken güvenlik amacıyla takmamız gereken malzemelerden biri değildir?  İlçenin yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bizi diğer insanlardan farklı kılan özelliklerimizden değildir? Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? Ahmet : Harçlıklarımdan biriktirdiğim parayı yetim çocuklarınkullanması için yetimler yurduna bağışladım.Ahmet’in bu davranışı aşağıdaki Kur’an ayetlerindenhangisiyle ilişkilendirilebilir? 1997 yılında bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini; başka bir koyuna ait, çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktararak diğer koyunun genetik ikizini elde etmeyi başaran bilim adamı kimdir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir