S:1

Ayça doesnt - - - - ill.

Ayça doesnt - - - - ill. sorunun cevabı "feel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Esirgeyen ve Bağışlayan Allahın adıyla.• Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?• Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?• Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.• Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.• Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir? Hakan suyla doldurduğu leğene su durgun hâlde iken baktığında görüntüsünü görmüştür. Daha sonra eli ile kabın kenarına hafifçe vurup suyu dalgalandırdığında bulanık bir görüntü oluşmuştur.Hakanın bulanık bir görüntü elde etmesi ışığın hangi özelliği ile açıklanır? Yardımlaşmayla ilgili hangisi yanlıştır? Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.(İsra suresi, 26-29. ayetler)Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapan bir ek almıştır? (–10) · (+3) + (–2) · (+4) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çevresi 66 cm olan üçgenin kenarlarından her biri diğerlerinden 4 cm fazladır. Buna göre en uzun kenarı kaç cm'dir? Milli Egemenlik kavramı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Tilda: ................is mum?Harry:She is in thekitchen. I-donma III-buharlaşma II-erime IV-Kırağılaşma Yukarıdaki olaylardan hangileri ısı alarak gerçekleşir? Saat 05.12 iken akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğum gününü ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? Abbasi halifelerinden Memun ve Mutasım dönemlerinde güçlenen mezhep, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin sözleri ve uygulamaları olan sünnetinin yazılı hâline ne denir? Sıvı bir maddenin dışarıdan ısı alarak gaz haline geçmesi ................olarak adlandırılır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez? İlk terimi 5, ortak farkı 7 olan bir aritmetik dizi- nin 5. terimi kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapı kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uzun süren bir muhabbette bulunmak, çok konuşmak anlamı taşıyan bir deyim vardır? Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: ‘Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. (Enbiya suresi, 25. ayet)Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 120 sayısının %0,5 i kaçtır? Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar zamanınız varsa mutlaka dikin.Yukarıda verilen hadis peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı yoktur? 2015 Şubat ayında Türksat 6A uydusu nereden uzaya gönderilmiştir? Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik anlamları da vardır.Buna göre aşağıdaki Hac vazifelerinden hangisinin sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir? Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinde 6in basamak değeri "altmış milyon" dur? Kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 7 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 ‘dir? Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri içerisinde değerlendirilmez? Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulması için yapılan uygulamalardan değildir? Felsefenin sorduğu sorulara genel-geçer, nesnel, kesin cevaplar bulmak mümkün değildir. Çünkü her filozofun bu sorulara bakış açısı farklıdır.Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir? 26 + 18 + 34 = _26 + 34i + 18 = 60 + 18 = 78Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık Teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibariyle en az kaç yıl görev yapanlar,iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir