S:1

I need a - - - - of bread.

I need a - - - - of bread. sorunun cevabı "loaf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Peygamberimizin sütannesi Halime hangi kabiledendir? Aşağıdaki dua ifadelerinden hangisi kunut dualarında geçmez? İslamın inanç esasları hakkında bilgi edinmek isteyen dinler tarihçisi, aşağıdaki temel İslam bilimlerinden öncelikle hangisine başvurmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi cam bardağın bir özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadroları aşağıdakilerden hangileri hazırlar? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerine göre farklıdır? Hangi tarih yazımı doğrudur? - - - - Black Sea is the home of many creatures. I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. Yalnızlık bir yağmura benzer Yükselir akşamlara denizlerden; Uzak, ıssız ovalardan eser, Akar gider göklere, her zaman göklerdedir. Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1) Gömüldüğüm karlardan çıktım. (2) Sallana sallana asfalta indim. (3) Bir kahveye kadar yürüdüm. (4) Sıcak bir çay içtim. (5) Bu çay hoşuma gitmiş, kendime gelmemi sağlamıştı. (6) Üstümü başımı sobada kuruttuktan sonra köye gitmek üzere yola koyuldum.Paragrafın kaçıncı cümlesi bir duygu anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağı kurmanın amaçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Ülkemizin soğuk bölgelerinde yaşayan insanlar daha kalın giysiler giyerler. Ev ve iş yerlerini soğuğa karşı daha korunaklı yapar. Sıcak bölgelerdeki insanlar ise daha ince giysiler giyer. Ev ve işyerlerinde sıcağa karşı önlemler alırlar. Evlerde ve iş yerlerinde klima bulundururlar.Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ihraç ettiği ürünlerden biri değildir? Brain : Hi, Bob. Its me, Brain. We are going to Adams birthday party at 10 p.m. Would you like to come with us?Bob : Its very noisy here. I cant hear you. Can you - - - - it, please? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde kaç aya kadar izin verilir? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerdenEteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakSular sarardı yüzün perde perde ağarmaktaKızıl havaları seyret ki akşam olmaktaBu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? - - - - people are there on the bus now? Cihannüma adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi iskeleti saran kaslardan değildir? 5592+ 265+ 20= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir? 1600 km´lik yolun 195 km´sini giden bir otobüsün kaç km yolu kalmıştır? Peygamberimizin vefatından sonra ölen evladının ismi nedir? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ...... denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? I- Hz. İsanın Yahudi soyundan gelmesiII- Hz. İsaya ilk inananların Yahudi olmasıIII- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılmasıYukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar? Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz? Tabaktaki çileklerin yarısını yedim. Geriye 6 çilek kaldı. Yemeden önce tabakta kaç çilek vardı? Kahvaltısıyla ünlüdür. Çay sütle birlikte içilir.Yukarıda verilen bilgiye göre hangi ülkeden bahsedilmektedir? I. Buzun erimesiII.Şekerin suda çözünmesiIII.Elmanın çürümesiYukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişmedir? Orta Asyadan batıya göç eden ve devlet kurmayı başaramayan türk boyu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin ortak özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir