S:1

Hangi cümle soru cümlesidir?

Hangi cümle soru cümlesidir? sorunun cevabı "Ayşe okula geldi mi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
"Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Periyodik sistemin elementlerin atom numaralarına göre düzenlenmesini öneren bilim insanı kimdir?  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri ile ilgili olarak Türkiye kaç hizmet bölgesine ve kaç hizmet alanına ayrılmıştır? Teravih namazı kaç rekattır? Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir? XYa bileşiği kütlece %75 oranında X içermektedir. Buna göre formüldeki a değeri kaçtır? (X ; 12 , Y ; 1) ? > 379  ifadesinde  ‘’?’’ yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır ? Başlık, gazete okurları üzerinde canlı ve uyarıcı bir etki bırakır. Kısa haberler sunar ve okumaya isteklendirir. Bir gazetenin sayfalarını hızla çeviren kişi, ilginç başlıklar ve fotoğraflar görünce bir an durur. Bu yüzden başlıklar, gazeteye şöyle bir göz gezdirenleri bile okumaya sevk etmelidir. Başlıkların bu etkiyi yaratabilmeleri için hem açık bir ifade biçimine hem de biraz hayal gücüne sahip olmaları beklenir. Haberlerin canlı başlıklarla, okumaya isteklendirici biçimde sunulması gazetecilerin elindedir.Bu metinde, gazete başlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerin hangisine değinilmemiştir? Mor Yakup Kilisesi hangi ilimizdedir? 50 kr, 10 kr, 25 kr değerindeki paralar büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortada hangisi kalır? Fosillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilinir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? Bir çıkarma işleminde eksilen 229 çıkan sayı 147 ise fark kaçtır?  Bütün mesele herkesin öz Türkçe konusunda biraz daha bilinçli olmasında düğümleniyor. Başta basın olmak üzere yazarlarımız, bilim insanlarımız, devlet adamlarımız bu meseleye gönül vermelidirler. Her gün basın yoluyla halkla yüz yüze gelen devlet adamlarımız, muhabirlerimiz bu konuyu işler, söz hazinelerine Türkçe karşılıklarını yerleştirir, konuşmalarında onları kullanırlarsa bu yolda önemli bir mesafe alınır.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek için yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin krokisi çizilmez? 68:3 işleminde kalan kaçtır? Mercimek ,    neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir. Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir ?   Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Osmanlı Devleti, ilk defa  hangi antlaşma ile savaş tazminatı ödemiştir? Aşağıdaki hangi iki mezhebe göre amel, imanın bir parçasıdır?  Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.Demokritos’un bu görüşüne göre gerçekte var olan aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf devletleri ile Osmanlı devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre; Türk ordusunun dağıtılmasına ve silahlarına el konulmasına karar verildi.İtilaf devletleri bu kararla neyi amaçlamışlardır? Kur’an’ın en kısa suresi 3 ayetten oluşan .......... suresidirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hindistan’da meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir? “Kırk Yıl” adlı anı kitabı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?  Zor şartlarda yetişmiş gözü pek kimseler hiçbir zor­luk karşısında kolay kolay zarar görmezler.Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağı­daki atasözlerinin hangisinde vardır?   657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? Osmanlı Devleti’nde divan toplantılarında büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını yapan devlet görevlisi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  Çiçek toplamak için kovandan çıkan 36 arının 7 tanesi geriye döndü. Kaç arı dışarıda kaldı? “ Doğal afetler sonucu ………. ve ……… kaybı oluşur.” İfadesinde noktalı yere hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini cemaat yapmamalıdır? Doğrusal bir yol üzerinde K aracı 60 km/h ve L aracı ise 80 km/h hız ile birbirlerine doğru hareket etmektedirler.Araçlar yan yana geldiklerinde K aracında oturmakta olan biri L aracının hızını kaç km/h olarak görür? I. Murat Dönemi’nde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan …………. birlikleri kuruldu. I. Murat Dönemi’nde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının orduya alınmasıyla ……………….. ..oluşturuldu.Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Dini bayramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılan davranışlardan değildir? Kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuz Güneş'in doğduğu yöne doğru uzanıyorsa arkamız hangi yönü gösterir? Allah’ın var olduğuna inanan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sindirime örnektir? Hangi cümlenin sonuna  ( . ) nokta işareti doğru konulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir