S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır? sorunun cevabı "Misafirler, ne zaman gelecek (  )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangisi 3 kelimeden oluşmuş bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.? Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir? 917 418 sayısında basamak değeri en büyük sayı ile basamak değeri en küçük sayının çarpımı kaçtır? Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş(eş sesli) tir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? 9 x 9 x 9 çarpımının üslü biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Atatürk kaç yılında doğdu? Aşağıdakilerden hangisi, milli varlığa düşman cemiyetlerinden biri değildir? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kapalı formülü C5 H12 değildir? 1. Oruç, bir kimsenin tan yerinin ağarmasından güneşinbatmasına kadar ibadet amacıyla yeme ve içmeyibırakmasıdır.2. Farz olan oruç sadece ramazanda değil yılın herayında tutulabilir.3. Akıllı ve ergenlik çağına giren her Müslüman oruçtutmakla yükümlüdür.4. Oruç da namaz gibi bedenle yapılan bir ibadettir.Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisindebilgi yanlışı yapılmıştır? Aristotelese göre dış dünyadaki varlıklar iki ögeden meydana gelir. Bu ögeler: madde (beden) ve form (idea)dur. Her şey madde ve formun birliği olarak ortaya çıkar.Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? ARI ŞEHRİ Arı şehrinde şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne olduğunu bilerek iş başına koşuyor. Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının yaklaştığını haber verdiler. Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra yaparak kapının önüne dizilmişlerdi. Arıların Dünyası Gönüllü arılar düşmana nerede saldıracaktı? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % ........... oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır? Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.Aristonun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,I. Canlıların fiziksel özellikleri dikkate alınmıştır.II. Yapay (ampirik) sınıflandırma yapılmıştır.III. Canlıların kökenlerine bakılmamıştır.verilenlerden hangileri söylenebilir? 7,23 – 7,33 – 6.099 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? Çevreyi korumanın en etkili yöntemi hangisidir? Aşağıdaki egzersizlerden hangisini yapan kişi diğer durumlara göre daha fazla boşaltım yapmıştır? Turtles walk more - - - - than rabbits. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerinihazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Toplumsal olay: Toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belli olan değişmelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olaya örnek olur? -lık/-lik/-luk/-lük eki aşağıdakilerden hangisine eklenirse somut bir isim yapar? 786 – 125 işleminin sonucunun rakamları toplamı kaçtır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara ‘günaydın‘ diyerek onları selamlamak, onların hal hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ? Cimri kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cumartesi günü 12 sayfa, pazar günü 13 sayfa hikâye okudum.Hafta sonunda kaç sayfa hikâye okudum? Karga, ağzında peynirle gelmiş, bir dala konmuş. Bunu gören tilki seslenmiş kargaya:― Karga kardeş, senin sesin ne de güzeldir! Karga:― O zaman bir ‘‘Gak! diyeyim sana.Karga ‘‘Gak! derken peyniri düşürmüş, tilki de peyniri alıp kaçmış.Bu parçada ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen hükümdar – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? " Chess" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi çevre kavramı içine girmez? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin tevekkül anlayışı açısından yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir