Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır? sorunun cevabı "Hava soğudu için paltomu giydim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Kibarlık Budalası" adlı tiyatro eseri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?  İslâm dünyasında ilk ayrılıklar hangi halife zamanında başladı? Varoluşçu felsefeye göre, insan gerçekte olduğu gibi anlaşılmaya çalışılmalıdır. İnsan kendisini nasıl var kılmışsa, nasıl gerçeklemişse öyledir. Evrende kendi varlığına anlam katabilen tek varlık insandır. Hümanistik yaklaşım varoluşçu felsefeden etkilenmiştir.Bu ifadeden hareketle hümanistik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Buzullar da akarsular gibi eğim doğrultusunda hareket eden kütlelerdir.I. Kar yağışlarıyla beslenirler.II. Aşındırma faaliyetinde bulunurlar.III. Yer şekillerinin oluşumunda etkilidirler.Yukarıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir? Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır?  Bilginin keşfi ve onun geliştirilip paylaşılması, okura çok tanıdığı bir dünyada hayret ederek gezinmenin zevklerini verir. Buradan yola çıkarak diyebilirim ki herkesin bildiği ama bildiğini bilmediği şeylerden söz etmektir yazarlık.Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?  Çöp kutusuna          atmayı        öğrenebilseler        keşke           çöplerini         insanlar          1                             2                     3                       4                      5                                                                                    Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? (I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yazılı araçları arasında bulunmaz? I. Alçak yerlerde bulunan düz alanlardır.II. Büyük çoğunluğu verimli tarım alanlarıdır.III.Konya, Adana gibi şehirlerde vardır.Yukarıda yazılanlardan hangisi ya da hangileri ova ile ilgilidir? 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’na “Anadolu” isminin verilmesini öneren ve böy- lece ajansın “isim annesi” olan kişi, aşağıdaki- lerden hangisidir? 1. İnsanlara içten ve samimi davranmıştır.2. Müslümanlara ağaç dikmelerini tavsiye etmiştir.3. Kızlarını evlendirirken onların görüşlerini almıştır.4. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih etmiştir.Verilen bu bilgilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in danışarak iş yaptığına işaret etmektedir?