S:1

Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz?

Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz? sorunun cevabı "yeşil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıda çekimi yapılan eylemlerden hangisini zamanı farklıdır? Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan ayrıca beş duyu organımızdan en az birisi ile hissedilebilen, canlı ve cansız varlıklara madde denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Kol sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tamamına yakını Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişir?A) PamukB) ZeytinC) Antep fıstığıD) Tütün Ülkemizde ulaşım yollarının akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur? Verimlilik ilkelerinden uygunluk ilkesi hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? "Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Toplu taşıma araçlarında yolcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? İki basamaklı 7A sayısı asal olduğuna göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir? I. Saltanatın kaldırılmasıyla ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmış olduII. Cumhuriyetin ilanı Türkiyede demokrasinin uygulanması anlamında önemli bir adımdır.III. Millî egemenliği gerçekleştirme yolundaki en önemli adım kapitülasyonların kaldırılmasıdıryukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? • Homojen görünümlüdür.• Tek cins molekül, farklı cins atom içerir.• Formüllerle gösterilir.yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Hangi mezhepte kan abdesti bozar? Hz. Muhammed(s.a.) yetim ve fakir çocukların bakımı ve eğitimi ile özel olarak ilgilenirdi. Hatta bu nedenle Medinede Mescid-i Nebinin bir bölümünü yatılı bir okula çevirmişti. Orada, Müslümanların yardımıyla eğitim gören öğrenciler için özel bir bölüm oluşturmuştu.Yukarıda tanımı verilen okul aşağıdakilerden hangisidir? Anadoluda;• Çatalhöyükte yapılan kazılarda değirmen taşı, tırpan gibi buluntular çıkarılmıştır.• Alacahöyükte yapılan kazılarda süs eşyaları, maden ve topraktan yapılmış kaplara rastlanmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır? Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamet buldukları kişidir.Mümin ise insanların canları ve malları hususunda güvendikleri kişidir hadisinde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dolu kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir? 15 m/s hızla ilerleyen bir araçta sürücü, önüne bir köpek çıkınca frene basarak 3s de duruyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç / ms2 dir? Selçuk went on holiday - - - - he had saved enough money. Düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kuran ayet- lerini) onlara peş peşe ulaştırdık.(Kasas suresi, 51. ayet)Bu ayette insanın hangi özelliğini kullanmasının önemine işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi teleskop çeşidi değildir? Kişilik, üç temel yapıdan oluşur. Bunlar id, ego ve süper egodur. Bu yapılar birbirini etkileyerek ve bütünleyerek insanın kişiliğini oluşturur.Görüşleri verilen psikolog aşağıdakilerden hangisidir? ( ) Bu harika ( ) ( ) diye haykırdı Kübra ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi akşam yemeğinde yenilecek yiyecekler değildir? Yürümek eyleminin , istek kipinin 1. Çoğul kişiye göre çekimlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun temel ilkelerinden biri değildir? Görüş alışverişi ve katılım sağlamak için hangi masa önerilir? Soru sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I. Özgürlük, Türk milletinin vazgeçilmez karakteridir.II. Yoğun sis Pozantıda araçlara geçit vermiyordu.III. Zaman ellerimizin arasından kayıp giden bir değerdir.IV. Ayder Yaylası karla birlikte bembeyaz olmuştu.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde somut anlatım söz konusudur? Bu geceler bitmek bilmiyor.Yukarıdaki cümle anlam yönünden aşağıdakilerden hangisidir? Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar 1Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar 2Ey garip çizgilerle dolu han duvarları 3Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları 4Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisininkökü isim değildir? She doesnt like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Jack : Would you like to watch Super Bowl final with us on this Wednesday?Martin : I wish I could but I am very busy. I am - - - - of my little brother.Jack : Oh, I see. Aşağıdakilerden hangisi canlıların doğal yaşam alanlarına zarar verir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir