S:1

Hangi hayvan karada yaşar?

Hangi hayvan karada yaşar? sorunun cevabı "ayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
En kısa zamanda Trabzon’ dan İstanbul’a gitmek isteyen biri hangi ulaşım aracını kullanır? Buket her seferinde, son yazdığı sayının 3 katının 1 fazlasını yazarak bir örüntü oluşturuyor. Buket’in ilk yazdığı sayı 1 olduğuna göre yazacağı altıncı sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından olan “Hadesten Taharet” sınıfına dahil değildir? “Merve bir kavanozu eline alıp içine bir madde koyduğunda, maddenin kabın şeklini aldığını görüyor.”Buna göre, Mervenin kaba koyduğu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıda Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İklim olaylarının atmosfer tabakalarından yalnızca troposfer katmanı içerisinde yaşanmasının temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? I . Bir kişi özgünlüğe gereksinim duyuyorsa sanat adına büyük bir iş yapmış demektir.II. Sanatçı için özgürlük, onun ayağına pranga demektir, baskı sanatçının doğmasına yardım eder.III. Sanat, önce kişilerin özgünlük ihtiyacından doğar; özgünlüğün olamadığı bir yerde sanat çok zor bulunur.IV. Sanat öncellikle anlaşılır olmalıdır; sanatsever kendinden bir şeyler bulamıyorsa o sanat ile ilgilenmez.Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti hâlinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? “ .................. pazara gelmiş.” Cümlesinde pazarın kalabalık olduğu ifade etmek için hangi kelime  kullanılabilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi canlıların ortak özelliği değildir? “- - - - Restorasyonu sonrasında Japonya büyük bir güç olarak dünya sahnesine  çıkmıştır.”Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? What makes someone a sporting hero? Millions of spectators watched Usain Bolt running in the 2008 Olympics in Beijing. He broke the world record in three athletics events. At the same Olympic Games, the American swimmer Michael Phelps won eight gold medals and broke seven world records. The world media went crazy! Everyone loves a champion.But at the Olympics there is also another kind of hero. Have you ever seen the film Cool Runnings? It’s a funny film about a bobsleigh team from Jamaica. It’s based on the true story of a Jamaican team who competed in the Winter Olympics in 1988. They lived in a country with no snow, they had nowhere to train and no money from the government or big businesses to help them, but they made it to the Olympics and they raced for their country. The Olympic Games have many stories like this.When Eric Moussambani, from Equatorial Guinea in central Africa, swam in the 100 m freestyle in Sydney in the 2000 Olympic Games, the international media reported it around the world. He didn’t win a gold medal. He didn’t break any records. In fact, his time at one minute and fifty-two seconds was more than twice the time of Pieter van den Hoogenband, who broke the world record with a time of 47.84 seconds. Before the Olympics, Moussambani trained in a twenty-metre hotel pool. He only started swimming eight months before the Olympic Games. The race was his first time in an Olympic-sized fifty-metre swimming pool. And the crowd clapped and cheered for Moussambani until he reached the finish line.These people are not champions and they do not go back to their countries with a handful of medals, but they are heroes because they try.What makes people like Moussabani special?  Babam 15 lira parayı ben, kardeşim ve ablama arasında eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her birimize kaç lira para vermesi gerekir? Bölgeler arasındaki ticaret aşağıdakilerden hangisini dengelemek için yapılır?  Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi isim tamlaması biçiminde oluşmuştur?    Peygamberimize ilk inen sure nedir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Mustafa bir öğretmendir. Aşağıdakilerdenhangisi Mustafa' nın işi ile ilgili olarak kullandığı teknolojik bir ürün değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın farklı düşünceleri zenginlik olarak gördüğüne örnek gösterilebilir? There are twelve - - - - in a year. Hangi seçenekteki iller sırasıyla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer alır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?  Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde "mi"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?  "Bazıları okul şölenine gelmedi." Cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim,icra,büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer hizmet sınıflara girmeyen memurlar, aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluşturur? Akdeniz’in üstünde daima top top bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu  kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir.  Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova başlar. Örülmüşçesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı, ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar. Karanlık bir ormandan daha yabani, daha karanlık!Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6584  ile 9876 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının farkı kaçtır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir? ‟Büyük sehpanın üzerinde duran bardağı bulaşık makinesine koydu.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Ayşe iki basamaklı bir doğal sayı yazıyor. Bu sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerleri farkı 51’dir.Bu sayı kaçtır? Ali     : Is your house__________?Ayşe : No,it is red. “Doğru sözlü olmak “ ve “Güvenilir olmak “ anlamlarına gelen Peygamberlerin sıfatları hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde uyarma söz konusudur?  Çözümlenmiş şekli: ( 4 x 100 000 ) + ( 5 x 1 000 ) + (6 x 100 ) +( 7 x 1) olan  sayı hangisidir? Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız? Fatih, aklında iki basamaklı bir sayı tuttu. Bu sayıdan 1 onluk çıkarıp 2 birlik ekledi. Böylece yeni sayı 25 oldu.Buna göre Fatih’in aklında tuttuğu sayı kaçtır? Sude : What is that in the tree?Aslı : A birdhouse. - - - - .Diyaloğu tamamlayan seçenek hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir