S:1

Bir hafta kaç gündür?

Bir hafta kaç gündür? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
• ...Bana, din ve ibadetimi yalnız Allaha has kılarakgönülden kulluk etmem emredildi.(Zümer suresi, 11. ayet)• Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.O hâlde sen de ihlâsla yalnız Allaha ibadet et!(Zümer suresi, 2. ayet)• ...Din hususunda sizin üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi...(Hacc suresi, 78. ayet)Bu ayetler ibadetlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir? İlkbahar yağışları yeşeren ve her yaz sıcaklarının başlamasıyla kuruyan bitki örtüsüne ne denir? Elektrik telleri, elektriği iyi ileten maddelerden yapılır. Buna göre, elektrik telleri aşağıdaki maddelerden hangisinden yapılır? 723,419 ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Servet-i Fünun Edebiyatı hangi yıllar arasında etkisini göstermiştir? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yayalara ait yol aşağıdakilerden hangisidir? Bir manav, elindeki limonların kilogramını5 liradan satarsa 200 lira zarar; 8 liradan satarsa 400 lira kâr edecektir.Buna göre bu manavın elindeki limonların bir kilogramının maliyeti kaç liradır? Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı bir yakıt türüdür? 24 sayısının 5 katının 12 eksiği kaçtır? My favourite actress is Jane Smith. She was born in 1978 in New York. She has long wavy red hair and green eyes. Shes interested in fashion. She prefers casual clothes and she likes wearing accessories like earrings and belts. Shes sociable and has a charming personality. She often says her job is fun but very tiring. She cant go out with her friends at night because she works long hours.What does she think about her job? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden faklıdır ? Aşağıdakilerden hangisi tükenebilir bir kaynak değildir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çevrenin etkisi söz konusu değildir? I- BaşarıII- MarsIII- BasamakIV- MartV- SahilYukarıda sözcüklerin alfabetik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ergin in 26 sarı kalemi; sarı kalemlerden 8 fazla mavi kalemi vardır.Ergin in toplam kaç kalemi vardır? I was playing basketball when an old friend- - - - me. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslümandan biri değildir? I- İhtiyaçtan fazla tüketilen proteinler vücutta, karbonhidrat ve yağa dönüştürülerek depolanır.II- Hayvanlar gerekli aminoasitlerin tamamını kendileri sentezleyebilirler.Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir? 75 cm 1 m den kaç cm eksiktir? I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme, II.Ülkemizin coğrafyasını bilme, III.Ülkemizin tarihini bilme,Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ? Erzurum Kongresinde kayıtsız şartsız bağımsızlıkhedef olarak belirlenmiştir.Buna göre;I. Mebuslar Meclisi hemen toplanmalı ve hükümet işlerimeclisin denetiminde yürütülmelidir.II. Manda ve himaye kabul edilemez.III. Hristiyan azınlıklara sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklarverilemez.yukarıda verilen kongre kararlarından hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar, Düşmanı görünce ayağa kalkar, Kapar mızrağını meydana çıkar, Yiğidin ardında duran olmalı. Yukarıdaki şiir türü ve şiirdeki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Barış Günü ne zaman kutlanır? Peygamberimize (s.a.v.) Allahın (c.c.) vahiylerini melek ................................... getirmiştir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an'ı Kerim'i baştan sona okumaya ne denir? Orta Asyada Afanesyovonun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölünden Yayık Nehrine kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir? 638 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Descartese göre var olmasaydık şüphe edemezdik. Bu bizim edinmiş olduğumuz ilk doğru bilgidir. Öyle ki şüphe etmek düşünmeye, düşünmek ise var olmaya yeter bir kanıttır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Descartesın varlıkların var olabileceği düşüncesine ulaşmasını sağlayan çıkarımın nedenidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Besmelenin anlamı nedir? Ülkemiz için uygarlıklar beşiği, müze ülke gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? İnsanın yaratılışına, doğuştan getirdiği özelliklerine ne ad verilir? Herakleitos, evrendeki sürekli değişmeyi, oluşu, görmekte ve kabul etmektedir. Ancak bu değişmenin altına değişmeyen, hep aynı kalan varlığı yerleştirmek istemektedir. Buna olanak var mıdır? Her şeyin değiştiğini söylemek, değişmenin her şey olduğunu söylemek de-ğil midir? Eğer her şey değişmekte ise kalıcı olan hiçbir şey yok mudur?Bu parçada Herakleitosun öncelikleanlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin anlattığı peygamberlerin yada önemli kişilerin hayatından yaşanmış ibret verici ,ders almamız gereken olaylara ne denir ? 42den başlayarak ileri doğru ikişer sayarsak 8. sayı kaç olur? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlara ......................,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ..............denir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 13 - 7 işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir