S:1

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?

Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır? sorunun cevabı "Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hadis: Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? 112, 292, 240, 165 sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda baştan 2. sayı kaç olur? Eliza :Im alone at home all day and Im bored.Jasmine: How about going out and drinking something?Eliza :- - - - Then lets do it. Taze ve doğal beslenmek isteyen birisi hangisini yapmamalıdır? Sadakalar (Zekatlar) Allahtan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat memurlarına, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakimdir.(Tevbe suresi, 60. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi zekat verilebilecek kişilerden değildir? Windowsta silinen dosyaların tutulduğu yer neresidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü yönünden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle kılınması farzdır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin davranışlarına örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi fayda sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir ekonomik alana ait kavramdır? I. ÖğrenciII. ProgramIII. AraçYukarıdakilerden hangisi/hangileri programlı öğretim modelinin uygulandığı bir öğrenme ortamındaki temel ögelerdendir? Mustafa Kemal, Sakarya Savaşını yönetirken: Çal Dağını da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkûm olmayacağız, durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz; beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz. stratejisini belirlemiştir.Buna göre Mustafa Kemal, Sakarya Savaşında aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Atabetül Hakâyık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (.......) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(.......) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(.......) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(.......) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(.......) Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usullerinden biri değildir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir? Ülkemiz uzunca bir süredir kendi geliştirdiği İHA (insansız hava araçları) ile Suriye ve Irak sınırında güvenliği sağlamaktadır. Bu ülkemizin bilişim teknolojilerini hangi alanda kullandığını gösterir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, bilgisayarla yazılan resmî yazışmalarda Arial dışında aşağıdakilerden hangi yazı tipi ve kaç karakter boyutunun kullanılması esastır? Ülkemiz için uygarlıklar beşiği, müze ülke gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I. Kurallara uymayanları yargılarım.II.Trafik kurallarına uyulmasını sağlarım.III. Suç işlenmesini engellemek için çalışırım.IV. Toplumun huzuru ve güveni için çalışırım.Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir polise ait olamaz? Mekkedekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammedin de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Bir okuldaki öğrenci sayısı 1880tir. Bu öğrencilerin 1530 si erkek olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar ve hangi tarihte biter? Çevreyi en az kirleten tükenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 3 X 5 = 15Yukarıdaki işlem hangi seçenekte yanlış ifade edilmiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 6ya kalansız bölünemez? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyomlardaki canlı çeşitliliği azalır.Bu duruma,I. Güneş ışınlarının geliş açısıII. Işık şiddetiIII. Sıcaklık azalmasıverilenlerden hangileri etkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? Elektrik çarpmış birisini gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey nedir? "Her yazarın bakış açısı farklı olmalıdır." cümlesinin yüklemi yapısı bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerin hangisinde doğal afetler birlikte verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lıkeki eklendiği sözcüğe yer anlamı katmıştır? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımda kullandığınız kaynaklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisini 3.sınıf öğrencisi Salih yapabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir