Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi, aileplanlamasının amaçlarındanbiri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi, aileplanlamasının amaçlarındanbiri değildir? sorunun cevabı "Ailelerin, istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olmalarının sağlanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle eş anlamlıdır? Venüs ile Uranüs arasında kaç gezegen vardır? 81 fındık 3 arkadaşa eşit olarak paylaştırılıyor. Her arkadaşa kaçar fındık düşer? Aşağıdakilerden hangisinde soru eki  “-mi” nin yazımında hata vardır? Mustafa Kemal’in yaşadığı şehirler ve bu şehirlerdeki bazı faaliyetleri aşağıda verilmiştir.Selanik: Buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kente ulaşan yayınları takip etmiştir.Manastır: Bu şehirde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış; onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.İstanbul: Burada ülke sorunları üzerine arkadaşlarıyla toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiştir.Sofya: Bu şehirde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşmüş, bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.Buna göre Mustafa Kemal bu şehirlerin hangisinde diplomatik faaliyetlerde bulunmuştur? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis, ayaklanmaları bastırmak için ­ ­ ­ ­.Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi vermiş olur? Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 145 sayısında 4'ün basamak adı nedir ? Kurtuluş Savaşı kaç yıl sürmüştür? 603 501 112 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?