S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden değildir? sorunun cevabı "Matematik  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Türkiye'nin en büyük nükleer santrali hangi ilimizde yapılacak? Kütle Çekim Kanununu ......................... bulmuştur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Im very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir? Ben 6 yıl önce 14 yaşımdaydım. Ben 10 yıl sonra kaç yaşımda olurum? Hangi seçenekte verilen sözcüklerin hepsinin sesteşi vardır? Musul, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere himayesindeki Iraka bırakılmıştır? Okunuşu yirmi bir milyon üç yüz elli dört bin dört yüz kırk sekiz olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüsü değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişilerin başka insanlar-dan kesin olarak ayırt edilmesini sağlar ? Mekkede bulunan Kâbeyi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.Yukarıda belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 1. tamamlar2. kendi ekseni3. yirmi dört saatte4. dünya5. etrafındaki dönüşünüNumaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Cumhuriyetin ilanı ile meclis Başkanının aynı zamanda Hükümetinde Başkanı olduğu Meclis Hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir. Busistemle Meclis Başkanının, Hükümet Başkanının ve Cumhurbaşkanının görevleri birbirinden ayrılmıştır.Bu durumun;I. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştirII. Hükümet bunalımı ortadan kalkmıştırIII. Yürütmenin düzenli işlemesi sağlanmıştıryukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenebilir? Steve : What are you going to do - - - -?Thomas : I am going to visit my grandparents. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Hangi cümlede büyük ünlü uyumu kuralına aykırı bir sözcük yoktur? (10x + 5) − (15x + 14) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanana makinist denir? "İstanbul" kelimesinin ilk hecesi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde hangi yıl Adrese Dayalı Nüus KayıtSistemi ile vatandaşlık numarası birlikte kullanılaraknüfus kayıt sistemi oluşturulmuş venüfus elektronik ortama aktarılmıştır? Sesin şiddetini artırmak ve daha uzaklara duyurmak için verilen araçlardan hangisini kullanırız? Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur sürekli Allah(c.c.) itat ederler.Yukarıda özelliği bahsedilen varlığın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yararları arasında gösterilemez? –de eki hangi cümlede kullanıldığı kelimeye farklı bir anlam katmıştır? Mustafa Kemal, Amasyadan sonra nereye geçti? Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tarihte günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini kullanmışlardır? Liberalizmi savunan düşünürlere göre, ideal düzenin var olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Orta Öğretim kurumları ilk defa hangi padişah döneminde açılmaya başlanmıştır? Office Excel 2007 programında satır ve sütunların kesiştiği her bir kutucuğa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iki hecelidir? "Üzülerek notlarına baktı." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde toplam, diğerlerinden daha büyüktür? Aşağıda farklı ölçekleri verilen haritalardan hangisinin ayrıntısı daha fazladır? Zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin daha yükseldiği görülmüştür.Bu durum zekâ gelişiminde hangi faktörün etkisini göstermektedir? Aslında bunun tek bir cevabı yoktur. Hikâye ve romanları hayatım boyunca bir yere uzanarak okudum, hiçbir zaman masa başında okumadım. Kütüphanelerde okumak zorunda kaldığım birkaç tanesi hariç. Ders kitaplarını ise bir yere uzanarak asla okumadım. Onları masa başında, altını çizerek okudum.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplamak amacıyla yazılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gözlemlenebilen katmanlar bir arada verilmiştir? İnternet üzerindeki bilgilerimizin çalınmasına ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir