S:1

Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?

Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur? sorunun cevabı "376 = 400" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Which of the following options can be title of this text? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki seçeneklerde asteroitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakileirn hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarına bir örnektir? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin- ler diye yarattım. (Zariyat suresi, 54. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin hangi konusuna işaret etmektedir? Sosyal bilgiler dersi ile .................. bireyler yetiştirmiş oluruz.Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmak isteyen bir öğretmenin seçeceği problem durumunun özelliklerinden değildir? "Ahhh çok canım acıdı" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Dünya kelimesinin küçük harfle başlanarak yazılması hangi cümlede hataya neden olmuştur? Bitkilerin sınıflandırılmasında,I. yaprakların damar yapısı,II. yaprak dizilimleri,III. yaşıverilen özelliklerden hangileri dikkate alınır? Büyük kan dolaşımının işlevi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? - - - - your brother go to the cinema at the weekends? Türk milletinin yeteneği ve kesin kararı Cumhuriyet, uygarlık ve gelişme yolunda durmadan korkusuzca ilerlemektir.Atatürkün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir? Aşağıdaki meyvelerden hangisini kış mevsiminde taze olarak tüketemeyiz? Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir? Ülkemizle ilgili bir karar alınırken bütün insanların bir araya gelerek ortak karar almaları mümkün değildir. Halk bunu kimin aracılığıyla yapar? Cömert kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir? Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? Câmius-Sahih adlı eserler aşağıdaki muhaddislerden hangilerine aittir? Peygamberimizi örnek almak demek,................... Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? I. Dilin özelliklerini iyi bilmelidir.II. Toplulukları inandırma yeteneği olmalıdır.İİİ. Dinleyicilerin kültür düzeylerini ve zevkini dikkate almalıdır.IV. Abartılı söyleyiş ve argoya yer vermelidir.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi söylev veren kişinin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oluşturduğu en küçük toplum birimidir? Kitaplık-silgi kelimeleri her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur. Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 bütün ekmek ......çeyrek ekmektir. İnsanda kaç duyu organı vardır? Aşağıda verilenlerden hangisi göz sağlığını olumsuz yönde etkilemez? 56 litre portakal suyu 2 litrelik şişelere doldurulup satılacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır ? Çevreyi korumanın en etkili yöntemi hangisidir? Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün) Yüce Allaha ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi kaçınma kaçınma çatışmasına örnek olabilir? Aynı cins 10 nesneden oluşan topluluğa ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bir internet tarayıcısıdır? Hangi cümlenin eylemi geçmiş zamanı göstermez? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlelerine örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir