S:1

Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir?

Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? sorunun cevabı "Pet şişe ve plastik torbalar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
•  Allah tektir.•  Allah, evrenin ve içindekilerin yaratıcısıdır.•  Allah; din, kitap ve peygamber göndermede tek söz sahibidir.Bu bilgilere uyan inanç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisi sularda yaşayan plasentalı memelilere örnektir? Batılı anlamdaki ilk tiyatro eserimiz olan “Şair Evlenmesi” aşağıdakilerden hangisine aittir? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru değildir?  Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yarısı 351  olan sayının 375 fazlası kaçtır ?            A. 726                                 B.  1170                          C.  1077                               D.1936 Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine, “Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile ilgili soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- lamaz? A: How about swimming?B: - - - - . I’m too tired. “10603” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri değildir? Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Babamın çantasını açıp yazılarını okumaktan korkuyordum çünkü benim yaşadığım sıkıntıları onun yaşamadığını, yalnızlığı değil, kalabalıklara karışmayı tercih ettiğini biliyordum. İyi bir yazarda bu özellikler olmamalıydı bana göre. Ama bu düşünceler benim hayat ve yazarlık deneyimimden çıkardığım ön yargılarım da olabilirdi. Kalabalığın, aile hayatının içinde ve mutlu cıvıltılar arasında yazmış pek çok parlak yazar da vardı. Belki de bunu düşünerek okumalıydım babamın yazılarını.Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. Dünya'da gece gündüz oluşur.O hâlde, Mars'ta da gece gündüz oluşur.Yukarıda verilen akıl yürütme, aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yararları arasında gösterilemez? Yazarımızın kimseyi taklit ettiğine şahit olamazsınız, o hiçbir yazara öykünmez. Onun cümlelerini nerede olursa olsun hemen tanırsınız. Eserindeki cümlelerin her biri onun imzasıdır âdeta. Cümlelerdeki bu niteliğin yanı sıra cümlelerin bağlamdaki bütünlüğü de okuyucuyu etkileyen başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.Bu parçada söz edilen yazarın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?  I. Sümerbank’ın kurulmasıII. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulmasıIII. Serbest ekonomi modeline geçilmesiTürkiye’de yukarıdaki gelişmelerden hangileri devletin ekonomideki etkisinin azalmasına neden olmuştur? 1. Televizyonda belgesel seyretmek çok zevklidir.2.  Tarih bilgisi için öğrencilerin Çanakkale’yi gezdirilmesi şarttır.3. Toplum hizmetleri vergiler sayesinde yerine getirilir.4.  İstanbul dünyanın en güzel kentidir.Yukarıdaki cümlelerden hangileri görüş cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kilisesinin kabul ettiği İnciller arasında yer almaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın “bilimsel danışma ve inceleme organı” aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaştan beklenmeyecek davranıştır? Forum başkanının görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 tane 110 kuruş, 7 tane 25 kuruş, 5 tane 50 kuruş kaç kuruş eder? Sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutmamaktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” (tehlil) ve “el-hamdü lillah” (hamd) cümlelerini tekrarlamak da ________ dir, Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi doğal ve sağlıklı beslenmeye örnektir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir? Gökyüzünü incelemek isteyen biri aşağıdakilerden hanginden faydalanabilir? Teknolojik gelişmeler sonucunda, mikroskopların çalışma prensiplerinde ve merceklerinin büyütme oranlarında bir çok değşiklikler meydana gelmiştir.Bu değişimler dikkate alındığında, verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?  Aslı : When are you going to go to Rome?Carter : - - - -. "Abi dün postacı bize gelmiş ( ) Mektup getirdi mi ( )" cümlesinde ayraç ( ) içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, araçtan kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir? Sevgili Peygamberimiz namaz için “İnsanın Rabbi ile konuşmasıdır.” buyurmuştur. Yüce Allah, “Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” buyurmaktadır. Namaz kılarak Rabbimizi anmış, O’na olan sevgimizi ve saygımızı dile getirmiş ve O’nun sevgisini kazanmış oluruz.Bu parçada namazın insana kazandırdığı hangi fayda vurgulanmıştır?  A: - - - - ?B: I’m sorry. It’s broken. Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir? Peygamberimizin kendisini ziyarete gelen  Necran hristiyanlarına ,  mescidin doğusuna dönerek kendi ibadetlerini yapmalarına müsaade etmesi Peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.Hadisin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir? KENAN: Bir ülkenin  başka bir ülkeye ürün satmasına  ithalat  denir.AYŞE : Bir  ülkenin  başka bir  ülkeden ürün almasına  ithalat  denir.HAKAN: Bir  ülkenin ihracatı,  ithalatından  fazla  ise o ülkede dış  ticaret açığı vardır.Yukarıdaki   öğrencilerden  hangileri  yanlış  bilgi   vermiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir