Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Divanı olan şairin, başından geçen olayları anlattığı Sergüzeştname adlı bir eseri de vardır. Divan şiirinden etkilenmesine rağmen adını, sayıları az olan hece ile söylenmiş koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Usta bir taşlamacı olan şair, bu tür şiirlerinde yer yer argoya da başvurur.

Bu parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Divanı olan şairin, başından geçen olayları anlattığı Sergüzeştname adlı bir eseri de vardır. Divan şiirinden etkilenmesine rağmen adını, sayıları az olan hece ile söylenmiş koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Usta bir taşlamacı olan şair, bu tür şiirlerinde yer yer argoya da başvurur.Bu parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Bayburtlu Zihni" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

My brother was sleeping while - - - - . Hece sayısı en fazla olan sözcük (kelime) aşağıdakilerden hangisidir? Bireyin içinde bulunduğu toplumun kalıplaşmış değer ve düşüncelerine aykırı gerçekleştirdiği davranış biçimlerine “sapma” denir.Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal sapma örneği değildir? Hz. Muhammed nerede doğmuştur?  Odamızın duvarında yer alan elektrik düğmelerine basarak lambaların ışık vermesini sağlarız.Buna göre elektrik düğmesi ve lamba duvar içinde hangi devre elemanı ile birbirine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir? Aynı meridyen üzerinde bulunan  A-B noktaları arasındaki uzaklık 3996 km. dir.                    A  noktası  ekvator üzerinde olduğuna göre  B  noktası hangi paralel üzerindedir? 20 + A = 45 işlemininde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdaki atasözlerindeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? “Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur.” Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde siyasi-itikadi mezheplerden biri değildir?