Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
14. yüzyılın başlarında Kırşehirde yaşayan sanatçı, şiir tekniğine hâkimdir ve dili ustaca kullanır. Onun Türk dili ve edebiyatı bakımından asıl önemi idealist bir Türkçeci olmasıdır. En önemli eseri, İranlı düşünür ve şair Attarın aynı ismi taşıyan eserini esas alarak yazdığı Mantıkut Tayr adlı mesnevidir. Kuş dili anlamına gelen eserde sembollerle tasavvuf işlenir.

Burada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
14. yüzyılın başlarında Kırşehirde yaşayan sanatçı, şiir tekniğine hâkimdir ve dili ustaca kullanır. Onun Türk dili ve edebiyatı bakımından asıl önemi idealist bir Türkçeci olmasıdır. En önemli eseri, İranlı düşünür ve şair Attarın aynı ismi taşıyan eserini esas alarak yazdığı Mantıkut Tayr adlı mesnevidir. Kuş dili anlamına gelen eserde sembollerle tasavvuf işlenir.Burada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Gülşehri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi “yararlı” kelimesinin eş anlamlısıdır? I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak    olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?   Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?  Ramazan ayında yatsı namazından sonra evde ya da camide bireysel veya cemaatle kılınan sünnet namazına ne denir? Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Kim ne derse desin 20ʼnci yüzyılın en önemli şahsiyeti Sigmund Freudʼdur. Çünkü ondan sonra bütün felsefeciler, tarihçiler, eleştirmenler, sanatçılar, bilim insanları her şeyi ya onun sözlerinden hareketle ya onun bir devamı ya da ona karşı bir anlayışla değerlendirdi.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? 25 litrelik limonata 250 ml bardaklara boşaltılıyor. Kaç bardak limonata olur? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur?            Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir?  “Yüce Allah’ın bir ve tek olması, yaratma ve ilahlıkta ortağının bulunmaması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?