S:1

Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz. Acıma duygusu olmayan kişi her an birilerine kötülük edebilir.
Yazar kimlerle arkadaşlık etmemiş?

Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz. Acıma duygusu olmayan kişi her an birilerine kötülük edebilir.Yazar kimlerle arkadaşlık etmemiş? sorunun cevabı "Kendiyle yaşıt olmayanlarla." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Aşağıdakilerden hangisi okula giderken yapılacak kişisel bir bakımdır? Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ve kimse­sizlerin bakılıp barındırıldığı yerlere ve­rilen addır?  Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir?  Aşağıdaki ihtiyaçlarımızdan hangisi temel ihtiyaç olmayıp, sosyal bir ihtiyaç listesine girmektedir? 38,457 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? Bu sinav sonucu alinan puan kaç yil geçerli olur? Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, birden çok varlığı anlatır? Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler... Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar…Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde büyük ünlü (sesli) uyumu yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların İstanbul’u fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında sayılamaz? Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan “Medine Sözleşmesi”ni, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?  Kur'an-ı kerimi deki her bir vahiy ifadesine ne denir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız! derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?”(Bakara suresi, 170. ayet)Bu ayetten Mekkeli müşriklerin durumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? “Terzi elbisemi çok güzel dikmiş.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Sevr Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türk vatanının parçalanmak istendiğini göstermektedir? İsrafil’in (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? (I) Annem Bitlis'te tereyağı ve yoğurt yapardı. (II) Bunları pazarda satardı. (III) Ayakkabılarım eskimesin diye altlarına lastik çakılırdı. (IV) Giysilerimiz yamanırdı ama kimseye muhtaç olmazdık. (V) Babam hayatı boyunca kimseye muhtaç olmak istemedi.11. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Bambaşka bir ülkede, bambaşka insanlar arasında akla hayale sığmaz maceralar içinde yaşamak ister misiniz? Buyrun size iki yüz ciltlik bir kütüphane!  Şaşırdınız mı? Şaşıracak bir şey yok bunda. Evet evet, kütüphanenin bütün kitaplarının yazarı aynı kişi! Doğru duydunuz! Evet hepsini aynı adam yazdı: Ahmet Mithat.Bu parçada Ahmet Mithat’ın hangi özelliği vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır? Allah, insanı aşağıdaki durumların hangisinden sorumlu tutmaz? Doğu Cephesi’ nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? I. Çalışma masasında sürekli eğilerek ders çalışmak.II. Ağır eşyalar taşımak.III. Düzenli spor yapmak.IV . Isınma hareketi yapmadan egzersize başlamak.Verilen bilgilerden kaç tanesi iskelet ve kas sağlığını olumsuz etkiler ?  Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır? Aşağıda size verilen bilgilerden  hangisi öykü (hikaye) unsurlarından biri değildir?  Saltanat’ın 1 Kasım 1922’de kaldırılmasıyla;I.     Egemenliğin millete ait olduğu kesinleştiII.    TBMM ülke yönetimine hakim olduIII.   Halifeliğin siyasi gücü arttıdurumlarından hangileri gerçekleşmiştir? Atatürk döneminde Türk tarihini doğru ve objektif şekilde öğretmek amacıyla kurulmuştur.Yukarıda hakkında bilgi verilen kurum hangisidir? Hz. Muhammed (s.a.v.)’e gelen ilk vahiy hangi surenin ilk 5 ayetidir? Küçük bir çam ormanı... Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesleri... Ağaçların arasından süzü- len güneş parçaları aydınlatıyor toprağı. Sonra göğün altında uzanan masmavi bir deniz… Martılar gökyüzünde çığlık çığlığa... Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? A # B = {(m, 1), (m, 4), (2, 1), (2, 4)} olduğuna göre A kümesi aşağıda kilerden hangisidir? - Türkiye’de Karabük, İskenderun ve Ereğli fabrikalarında işletilmektedir. - Sivas(Divriği), Malatya(Hekimhan)da çıkarılmaktadır.Yukarıdaki bilgilerde bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır? "Hasan, yarın akşam babasıyla İzmir' e .....''  noktalı yere hangi eylem yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki harf yumuşar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır?          Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir