S:1

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "özür dileniyor" ?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "özür dileniyor" ? sorunun cevabı "Excuse me!" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz? Herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yarayan kuşbakışı çizimlerdir. Sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır? Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? Ülkemizin yaz turizminde aşağıdaki şehirlerden hangisinin önemi daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir?  Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin yaptığı işlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Alevilikteki on iki hizmetten biri değildir? Panel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.”Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? Hangi sayının 2 eksiği 2’nin küpüne eşittir? • “Anadolu’nun İbn-i Sina’sı” olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.• Konya’da medrese öğreniminden sonra Mısır’a giderek el-Ezher’de din bilimleri öğrenimi görmüştür.• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısır’ın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısır’ın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.• Aydınoğlu İsa Bey’in daveti üzerine Aydın’a gelmiş ve Selçuk ile Birgi’de kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı “Şifaü’l-Eskâm ve Devâü’l-Alâm” adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızmak, öfkelenmek” anlamında değildir? Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisini değeri yanlıştır? 3--5--4--6--5--... örüntüde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, Donetello’nun “Gattamelata  Atlı Heykeli” ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’  hazineleriyle ünlüdür? Ülkemizde bir sebzenin farklı şekillerde yemeklerinin yapılması kıyafetlerin her bölgede aynı olmaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? Ramazan ayında oruç tutulmasının temel nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye hicretin sonuçlarından biri değildir. 6 birlik + 4 yüzlük + 7 onluk olarak çözümlenen sayı kaçtır? Ortamın değişmediği bir yerde, periyodik bir dalga kaynağı 0,6 saniyede 12 tam dalga oluşturuyor.Dalganın dalgaboyu 5 cm olduğuna göre, dalganın hızı kaç m/s’dir?  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamın bir gereği değildir? Aşağıda verilen iletken kablo çeşitlerinden hangisi bir elektrik devresinde kullanılırsa; lambanın parlaklığı en az olur?   Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına ………………….denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kutsal kitabımız aşağıdakilerden hangisidir? 3633 – 2539 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? "Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? Işığın tam yansıma olayındanI. Sağlık sektörüII. HaberleşmeIII. Eğlence merkezlerinin süslenmesi durumlarından hangilerinde yararlanılır? “Gerçeği buldum” deme, “..........” de! anlatımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz, “sınırsız sayıda gerçek vardır” anlamı kazanır?  (I) Sanat anlayışımızdaki farklılıklar edebiyatımıza da yansımıştır. (II) İslamiyet öncesinde şaman, ozan, kam, baksı adı verilen din adamları çeşitli törenlerde etkili olmuş ve törenlerin dinî eksenli olarak düzenlenmesini sağlamıştır. (III) İslamiyet’in kabulünden sonra eserler İslamiyet’i yayma düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. (IV) Batı kültürünün etkili olduğu Tanzimat, Servetifünûn ve Fecriati Dönemlerinde sanatçılar, milliyetçilik düşüncesini ön plana çıkarmışlardır. (V) Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi’nde ise memleketçilik düşüncesi etkili olmuştur.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A62 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 15 olduğuna göre “A” sayısının sayı değeri kaçtır? Emre Öğretmen, sınıfa girer girmez kitaplığı sallayarak “Deprem oluyor! Deprem oluyor!” diye bağırmıştır. Sonra gülümseyerek öğrencilerine dönmüş ve “Sakin olun! İşte bu derste deprem anında neler yapılmalı. Bunu öğreneceğiz.” demiştir.Buna göre Emre Öğretmen, öğretim durumlarının, sırasıyla hangi iki basamağını kullanarak dersine başlamıştır? Mıknatıs bazı araçları etkiler ve onların zarar görmsine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnek değildir? - - - - you often watch TV? Vücudumuzun bölümleri kaç tanedir ve adları nelerdir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir