Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Eğitim görme hakkı
II. Oyun oynama hakkı
III. Bir işte çalışma hakkı.
Yukarıdakilerden kaç tanesi çocuk haklarındandır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Eğitim görme hakkıII. Oyun oynama hakkıIII. Bir işte çalışma hakkı.Yukarıdakilerden kaç tanesi çocuk haklarındandır? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Canlılar; Bitkiler hayvanlar mikroskobik canlılar ve .................... olmak üzere dört gruba ayrılırlar “ Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  Hangi cümlede “karşıt” anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır? “…O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hük- metmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayet aşağıdaki bilgi edinme yollarından hangisiyle ilişkilidir? “Artık kim (elinde bulunandan) verir ve (Allah’tan) sakınırsa, en güzeli (Allah’ın birliğini) tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. (Leyl suresi, 5-7. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir? Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır? Kur’an-ı Kerim de bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi şehir anlamını ifade etmez? “Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın…”(Veda Hutbesi’nden) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sav.)’in Veda Hutbesinden sakındırdığı davranışlardan biri değildir? 5 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Hz. Peygamber İslam’a davet için Taif’e gittiğinde, kendisine yapılan eziyetlere rağmen onlara beddua değil dua  etmiştir.Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız. ..... Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.. ..... Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.. ..... Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.. ..... Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. ..... Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Peygamberimiz  Hz. Muhammed  öldüğü zaman kaç yaşındaydı ?