S:1

Ben Martin Luther! Matbaanın icat edilmesiyle çok sayıda İncil basıldı ve birçok dile çevrildi. İncili okuyunca rahiplerin bize dayattığı birçok inancın İncilde olmadığını öğrendik.
Martin Lutherin sözünü ettiği bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Ben Martin Luther! Matbaanın icat edilmesiyle çok sayıda İncil basıldı ve birçok dile çevrildi. İncili okuyunca rahiplerin bize dayattığı birçok inancın İncilde olmadığını öğrendik.Martin Lutherin sözünü ettiği bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? sorunun cevabı "Reform" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
 Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Zihinde tasarlanmış, gerçekleşmesi mümkün olmayan düşsel bir toplum biçimini ve siyasi yönetim tarzını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz.……… Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik yoğunluğunun artmasına neden olur.……… Yayaların dikkatsiz ve aceleci davranması trafik kazalarına neden olur.………  Yük taşıtları ile yolculuk yapılmalıdır.……… Trafik kurallarına uymayan kişiler nezaket kuralları çerçevesinde uyarılmalıdır.……… Trafik kazaları sadece kazazedeyi değil, yakınlarını ve tüm toplumu olumsuz etkiler. Dünyanın en iyi fındığı hangi ilimizde yetiştirilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz? Aşağıdakilerden hangisi bir ilçenin yönetiminden sorumludur? “ Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur.” Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri vardır? Bir kazaya tanık olduğumuzda ya da bir kaza geçirdiğimizde öncelikle kimlerden yardım istemeliyiz? (14 x 2) + ( 10-5)  işleminin sonucu kaçtır?  Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?         Sağ kolumuzu doğu yönüne uzatırsak ön tarafımız hangi yönü gösterir? Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ……………denir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün insanın yaşam kalitesini artırmak için toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden değildir?  Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir?  Kısa zamanda binlerceye kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına Kitle İletişim Araçları denir.Buna göre kitle iletişim araçları;BilgilendirmeKamuoyu oluşturmaEtkileşim​Durumlarından hangilerine katkı sağlar? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini)  veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? …………………………… maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? 20 dekar arazisi olan bir çiftçi 3 dönümlük kısmını nadasa bırakmış, geri kalanına ise ekim yapmıştır. Kaç m2 alan ekilmiştir? İnsanlar tarih boyunca meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini, nasıl oluştuklarını anlamaya çalışmışlardır.Verilen ifade sosyolojinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkisine örnek olabilir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi esastır.Yukarıda açıklanan ilke hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? 1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,2. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,3. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı doğru sıralanmıştır? Güneş’in doğduğu yöne ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlığı, Anayasa’ya, kanunlara, hükûmet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir?  Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Emeviler Dönemi’nde Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurula mamıştır. Emevilerin başta Türkler olmak üzere diğer milletleri “mevali” yani köle olarak görmeleri ve adaletten uzak  bir yönetim  sergilemeleri Türkler arasında Emevilere karşı büyük bir nefret  uyandırmıştır.Verilen bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlıklardaki Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş esasları bakımından doğru bir bilgi değildir? Bir günün 1/24 ü kaç saniye yapar? Elektrik devresinde, alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı koruyan parça aşağıdakilerden hangisidir? İzmir’den  Aydın’a trenle seyahat etmek  1 saat 12 dk sürüyor. İzmir ‘den 17:01 de hareket eden tren saat kaç da İzmir de olur? (I) Eserinde kendinden önceki yazarların izleri görülüyor.(II) Konu, biçim, sayfa sayısı…aklınıza ne gelirse.(III) Ama bu kitabında onlarınkine benzeyen bir dil kullanılmış.(IV) İşte gerçek yazar çevresindeki örneklerden yararlanıp kendisini oluşturan kişidir.Yukarıdaki paragrafın kaç numaralı cümlesinde özgünlükten bahsedilebilir? Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? I. Kazazedenin tedavi edilmesiII. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıIII. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir