S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda yoğunluk ilkesinden söz edilmiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda yoğunluk ilkesinden söz edilmiştir? sorunun cevabı "Az sözcükle derin anlamlar çağrıştırmaktır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Lauren - - - - to the local authority about the noises and smells from his neighbors farm. Derece celcius .................................. birimidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına .......................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tatlı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? "Çok heyecanlanıp solmak,sararmak. anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi kendisi­ne uygulanan kuvvet kalktığında eski biçimini almaz? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilçe idare kurulları kararları aleyhine itirazlar nereye yapılır? İslamiyet öncesi Arabistanda insanlar kabileler halinde yaşıyorlardı ve kabileler arasında kan davaları vardı. Haram aylarında savaşmak yasak olup Ukaz denilen panayırlarda eğlenceler düzenleniyor, şiir yarışmaları yapılıyordu.Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir? Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki küçük geçiş bölgelerine ekoton denir.Ekoton bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Scientists ............ many new inventions in the future. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Nasihat söz konusudur ? Ak Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Bilgisayar aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi ile çalışır? Aşağıdakilerden hangisi, mazeret izni ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir? 65 cevizden kaç ceviz çıkarılırsa kalan ceviz sayısı dört deste olur? Allahın (c.c.) her şeyi görmesi....................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkatedilmesi gereken kurallarından biri değildir? kardeşim - başladı - beni - okulaYukarıdaki sözcüklerle bir cümle oluşturduğumuzda hangisi kullanılmaz? 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devletçilik politikası uygulanmaya başlanmış.Yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bu dönemde yabancı rekabete karşı korunmak için aldığı tedbirlerdendir? Osmanlı Devleti'nin batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır? İlk çeviri roman hangisidir? A: Excuse me, how can I go to the museum?B: ............ straight ahead and............ right. Its on the left. Our teacher organised a trip to a safari park last week.My classmates and I saw very different types of wildanimals. There were a lot of birds, reptiles and mammals.I learned a lot about anacondas, turtles andarmadillos. They are endangered species. People killthem for food, medicine and their fur. I feel angry tothose people because they dont protect the nature forthe next generations. I think we should do somethingright now to stop those people.It was amusing andeducative.18. Paragraf için en uygun başlık hangisidir? Karahanlı devletinin kurucusu kimdir? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Komşuluk ilişkileri özellikle sosyal yardımlaşma açısından önemli olduğu gibi ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan kişi ve ailelere toplum içinde destek olur. Bundan dolayı iyi komşuluk sosyal bünyeyi güçlendirir. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu paragrafta anlatılanları destekler? I. Dünya Savaşının, aşağıdaki sebeplerinden hangisini, Sanayi İnkılabı ortaya çıkarmış olabilir? Kuvvet uygulanan cisimler ........... ve ........ değiştirirler.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelemez? Yüce Rabbimizin zâtına ait özel ve en çok kullandığımız ismi aşağıdakilerden hangisidir? Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasnt anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.Where did they cycle? Cemre tatilde ilk gün 12 soru çözüyor. Sonrakiher gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından8 soru fazla çözdüğüne göre 5. gün çözdüğü sorusayısı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf daha fazladır? 27 + 30=?İşlemin sonucu kaçtır? Cisimleri oluşturmak için kullandığımız maddelere malzeme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi annenizin kurabiye yaparken kullandığı malzemelerden değildir? Erayların ahırında 7 keçi, 8 koyun ve 3 kuzu vardır.Erayların ahırında kaç hayvan vardır? Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi 1453te Osmanlı Devletinin Bizansı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir