S:1

I. Teknoloji, insanlar arasındaki samimiyeti azalttı.
II. Buradan gökyüzüne bakmak, insana huzur verir.
III. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
IV. Şehirlerde bayramların tadı pek çıkmıyor.
V. Çiçekler, bulunduğu ortama sıcaklık verir.

Numaralanmış cümlelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?

I. Teknoloji, insanlar arasındaki samimiyeti azalttı.II. Buradan gökyüzüne bakmak, insana huzur verir.III. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.IV. Şehirlerde bayramların tadı pek çıkmıyor.V. Çiçekler, bulunduğu ortama sıcaklık verir.Numaralanmış cümlelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır? sorunun cevabı "III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Şirket başkanı, tüm çalışanlarını toplantı salonuna toplayıp onlara şirketin genel durumu hakkında bilgi verdi.Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur? Ülkemiz dünyanın en değerli coğrafyalarından biri üzerinde bulunmaktadır. Güneydoğusunda ve doğusunda zengin petrol yatakları bulunur ayrıca Ortadoğu’yu Avrupa’ya bağlayan en kısa yol olan E-5 karayolu ülkemiz üzerinden geçmektedir. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul boğazı Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlamaktadır.Yukarıdaki bilgiler ülkemizin hangi konumuyla ilgilidir?  “ Zeka oyunlarını çok seviyorum.” diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir öge olamaz? ‘baş- başlık’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Hiperaktif çocuklar düşünmeden davranır. Dalgın ve unutkandırlar, bir şey üzerinde dikkatlerini birkaç dakikadan fazla yoğunlaştıramazlar. Bu çocukların ani hareketleri olur, yerlerinde 10-15 dakika sabit kalamazlar. Mobilyalara tırmanır ve üzerinde zıplarlar, evin içinde koşturup dururlar. Oturma gerektiren grup etkinliklerinde güçlük yaşarlar.Bu metne göre “hiperaktif çocuklar” ile ilgili aşa-ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 8,013 – 3,02 işleminin sonucu kaçtır?  Trafikte en önemli unsur nedir?  “Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sez-giciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlâline örnektir? Bir kuruyemişçi her birinin içinde 30 kg üzüm bulunan kolilerden 7 tane alıyor. Bu kuruyemişçi kaç kilogram üzüm almıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?  İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir. Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? 24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? 7.(8 +12) işlemi aşağıdakilerin hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.)’in güzel ahlakı ile  ilgili   örneklerden bir  tanesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesinin amacını en doğru biçimde ifade eder? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir? İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder? Genç bir yaprak hücresinin yaşlanması sürecinde,I. Çeper kalınlaşır.II. Kofullar büyür.III. Sitoplazma azalır.verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? 24 167 > 24 1a8  sıralamasının doğru olabilmesi için a yerine yazılabilecek kaç farklı sayı vardır? Hoparlöre bağlanarak, sesin şiddetini artıran alete ne ad verilir? Çocuklarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi yorumlanabilmek açısından farklıdır? Kurumlar belli yasalara göre oluşturulmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir? Ctrl + S kısayolunun görevi nedir? Bahçemizde birçok böcek var. Bazıları kanatlı olduğu için evimize girmesinler diye babam pencerelerimize tel taktı. Ama çok küçük sinekler tellerin deliklerinden içeri giriyor. Babam tam bir sonuç alamamış gibi görünüyor.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? Bir kenarı 51 cm olan kare ile bir kenar uzunluğu 38 cm olan eşkenar üçgenin çevresi toplamı kaçtır? “Elektronik ortamlardaki alım satım işlemleri” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? We would have played in the park if ……..….  Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün yazılı kaynaklarından biri değildir? Hücre bölünmeleri sırasında gözlenen;I. DNA’nın eşlenmesiII. Kromozom sayısının yarıya inmesiIII. Kardeş kromotitlerin ayrılmasıIV. Tetrat ve cros-over gerçekleşmesiolaylarından hangileri sadece mayoz bölünmede gerçekleşir? have got  /  a nose / I  /  two ears / and  Mondros  Ateşkes  Antlaşması’nı,Osmanlı Devleti adına imzalayan  kişi,  aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz.Doğru olan ifadenin sonundaki kutucuğa D Yanlış olan ifadenin sonundaki kutucuğa Y harfini  yazdığımızda nasıl bir dizilim olur?(.....) Youtube videosunun altına küfür ve hakaret içeren yorum yazmak bilişim suçu değildir(.....) Zararlı içerik sunan web sayfalarını şikayet edemeyiz(.....) Başkaları adına sahte hesap açmak bilişim suçudur.(.....) Yazılımların sadece belirli özelliklerini kullanabildiğimiz  kısıtlı sürümüne demo yazılım denir(.....) Sahibinden izin alınmadan çoğaltılan ve satılan ürünlere korsan ürün denir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir