Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. İletisi okura bırakılmış eserler daha değerlidir.
II. Biçem-içerik dengesi kurulmuş eserler kalıcı olur.
III. Alışılmamış bağdaştırmalarla şiirlerine renk katmış.
IV. Kitapta, kahramanları ortak on iki öykü yer almış.
V. Son oyunu da ele aldığı konuyla iz bırakacak cinstendi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncelerine yer verilmemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. İletisi okura bırakılmış eserler daha değerlidir.II. Biçem-içerik dengesi kurulmuş eserler kalıcı olur.III. Alışılmamış bağdaştırmalarla şiirlerine renk katmış.IV. Kitapta, kahramanları ortak on iki öykü yer almış.V. Son oyunu da ele aldığı konuyla iz bırakacak cinstendi.Numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncelerine yer verilmemiştir? sorunun cevabı "IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken Osmanlı Devleti’nde egemenlik …………….. aittir.verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde anonim halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir? Roni boş zamanlarında bilgisayarında kayıtlı olan müzikleri dinlemektedir. Ancak Roni’nin dört aylık küçük bir kız kardeşi vardır. Roni müzik dinlerken kardeşi sesten rahatsız olup uyanmaktadır. Çünkü bilgisayar kardeşinin uyuduğu odada bulunmaktadır.Roni’nin kardeşini rahatsız etmeden müzik dinleyebilmesi için hangi donanımı kullanması gerekir? Roni : __________Mustafa : He is my father.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin bireysel faydalarından değildir? Aşağıdaki yollardan hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir?  Atatürk’ün İstanbul Üniversitesini ve Yüksek Ziraat Enstitüsünü açması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? Matematik dersini vermekte olan bir öğretmen ders sürecinde açık uçlu sorular sormakta, ders sonunda kısa sınavlar uygulamakta ve ünite sonlarında da kısa cevaplı ya da çoktan seçmeli testlerden yararlanmaktadır. Öğretmenin yaptığı bu değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?  Hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Tarımı geliştirmek amacıyla Şamran adı verilen su kanallarını yapan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönebilen maddelere esnek madde denir.      Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi esnek maddelere örnek gösterilemez?