S:1

Resmi kurumlar;
I. Gönüllülük esasıyla çalışırlar
II. Topluma hizmet için kurulmuşlardır
III. Ast üst ilişkisi vardır
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Resmi kurumlar;I. Gönüllülük esasıyla çalışırlarII. Topluma hizmet için kurulmuşlardırIII. Ast üst ilişkisi vardırverilen bilgilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir? Taşkenti yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Dışarıda hava güzeldi. Büyük ve güzel parklardan geçtik. Büyük ve güzel fıskiyeli havuzlar ruhumuzu sonsuzluk türküsüyle kucakladı. Geniş kaldırımlı caddelerde yer yer açılıp saçılan zarif çiçeklikler yüreğimizi sevdalandırdı.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde alınmıştır? Bir metinde konuşmalarını belirlemek için hangi işaret kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz? Arda, kendisine...........almışYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılabilir? Kazaları önlemenin en önemli yolu .............. uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tören kelimesinin eş anlamlısı nedir? • Allah tektir.• Allah, evrenin ve içindekilerin yaratıcısıdır.• Allah; din, kitap ve peygamber göndermede tek söz sahibidir.Bu bilgilere uyan inanç aşağıdakilerden hangisidir? She was walking when - - - - . Sayı doğrusunda, sıfıra uzaklığı 5 birim olan farklı iki tam sayının birbirine bölümü kaçtır? Ülkemizde km² ye düşen insan sayısı 1927 yılında 18 iken, 2013 yılında bu oran 93e çıkmıştır. Yukarıdaki öğretmenin yaptığı açıklamaya göre, ülkemiz nüfusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin özelliği olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yararlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanı içindedir? Rekabet edebilme duygusu ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır? Eskiden yavru, çocuk anlamına gelen oğul sözcüğü bugün erkek çocuk anlamında kullanılmaktadır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? Kara kaya kaza kasa Yukarıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralarsam en sonda hangi sözcük olur? Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir? İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslamın hangi özelliğidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine uygun ses değişmesi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin diploma aldığı okullardan biri değildir? Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. Dostlar Beni Hatırlasın eserleri arasında yer alır.Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? ‘İnsanlar solunum yaparken havadan ............. alır; havaya ise ....................verirler. ‘Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla ne yazılmalıdır? 32 sayısının 7 katının 17 eksiği kaçtır? Belli bir konuda öğüt ve bilgi veren şiirlere - - - - ; çoban, kır ve köy hayatını ve bunlara duyulan özlemleri anlatan şiirlere - - - - ; şairin ruhundaki coşkun duyguları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere ise - - - - denir.Parçadaki boşluklara sırasıylaaşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0a karşılık gelen noktaya en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatmasının nedenlerinden biridir? Hac ve umre sırasında say yapılan iki tepenin adı aşağıdakilerden hangisidir? Astronomi alanında çalışmalar yapmış ayrıca üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğunu hesaplayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Maraşın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesindeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hocanın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir? Yusuf Has Hacibe göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasala-ra dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Forum, açık oturumun devamında yapılacaksa başkan, forumun süresini - - - - olarak sınırlayabilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? ‘Gül sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Kuvayımilliye hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Cemal 30 kg dır. Semih, Cemalden 5 kg fazladır. Cemal ile Semihin toplam kütlesi kaç kilogramdır? Troposfer içerisinde yükselen bir hava kütlesinin bağıl nem oranında artış gözlenir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir