S:1

30, 34, 38, ?, 46, 50 sayı dizisinde "?" yerine hangi sayı gelmelidir?

30, 34, 38, ?, 46, 50 sayı dizisinde "?" yerine hangi sayı gelmelidir? sorunun cevabı "42" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Artık, zamanın kıymetini bilerek yaşıyorum.Yazar, bu cümlede aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde yaymak sözcüğü bir fikri anlatmak için kullanılmıştır. Bakanlık birimleri,ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak,bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerde işbirliği içinde veri tabanı oluşturmak görevi MEBnda hangi birime/müdürlüğe verilmiştir? 3 tonun 5te 4ü kaç kg'dır? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (.......) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(.......) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(.......) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(.......) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(.......) Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Psikolojiyi sağlıklı insan bilincinin ögelerini analiz eden bilim dalı olarak tanımlayan Wilhelm Wundt aşağıda verilen psikoloji yaklaşımlarından hangisinin kurucusu olarak kabul edilir? Dünyadaki su miktarının en büyük kısmını aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi oluşturur? Dört sayının aritmetik ortalaması 15tir. Bu sayılardan üçünün aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre dördüncü sayı kaçtır? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi makale yazarlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, iyi bir yazıcı yapma konusunda etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallerle ilgili bilgi yanlışı vardır? Hicret eden Müslümanlara her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara ............denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Yaprakları açık bir teleskobun topuzuna,I. Topraklama bağlantısı kurmak.II. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim yaklaştırmak.III. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim dokundurmak.işlemlerinden hangileri yapıldığında yapraklar kesinlikle kapanır? Aşağıda size verilen bilgilerden hangisi öykü (hikaye) unsurlarından biri değildir? Fakir aileye yardım ettim. Cümlesinde fakir sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? 47- 54 – 61 - ....- 75 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Hucurat Suresi, 12. Ayet.Yukarıdaki ayette hangisi yasaklanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? Yusuf, öğretmenin tahtaya yazdığı doğal sayıda bulunan 8 rakamının basamak değerini bulmak için bu rakamı 1 000 000 ile çarpıyor. O halde, bu rakam hangi basamakta bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitmek sözcüğü çok yorulmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.? Aşağıdakilerden hangisi Deprem Çantasında bulundurulması gereken malzemelerden birisi değildir ? Aşağıda, ülkemizde çıkarılan madenler ve kullanım alanları verilmiştir. Yanlış eşleştirilmiş olan seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlarII. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıklarıIII. Doğal bitki örtüsünü korumakYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bir maddenin hissedilebilir özelliklerini nasıl anlarız? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanı değildir? Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. anlamını veren atasözü hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar basamağında 5 (beş) rakamı bulunmaktadır? Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Devreye elektrik veren eleman hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. 1. ( ) Tahta kaşık ve cam şişe işlenmiş maddedir.2. ( ) Boş kabın kütlesine brüt kütle denir.3. ( ) Eklemler üçe ayrılır.4. ( ) Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.5. ( ) Uyuyan insanın nabız sayısı, yürüyen insandan daha fazladır.6. ( ) Her cisim bir maddedir. Ama her madde cisim değildir.7. ( ) Karışımı oluşturan maddeler, özelliklerini kaybeder.8. ( ) Şekerin su içinde eriyip dağılmasına çözünme denir.9. ( ) Dönme dolabın hareketi dairesel harekettir.10. ( ) Duraktan kalkan minibüsün hareketi yavaşlayan harekete örnektir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir