S:1

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeden Medineye hicretin sonuçlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeden Medineye hicretin sonuçlarından biri değildir? sorunun cevabı "Mekkeliler ile Medineliler kardeş ilan edildi. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dijital ortamlarda bilgi (resim, müzik…) ve komutları kaydetmek için kullanılan birimlere ne denir ? Aşağıda verilenlerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz geçirmesi sırasında ortak gerçekleşir?  Nükleik asitlerle ilgili olarak,I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir.II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir.III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur.ifadelerinden hangileri doğrudur?  “Senin de aklın fikrin karnında, ellerinde, alnında be arkadaş!”Yukarıdaki cümlenin kaç sözcüğünde hece düşmesi vardır? “Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır…’’ (Bakara suresi, 114. ayet) Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir? Mıknatısın demir tozuna uyguladığı kuvvet aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerden hangisi ile benzerlik gösterir? Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinden sonra olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın doğrudan sonuçları arasında yer almaz? (-2) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Varlığı bütün olarak ele alıp varlıkla ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı varlık felsefesidir.Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin varlığa dair sorularından değildir? Aşağıdaki varlıklardan hangilerini karanlıkta görmemiz daha zor olur? Marco : Hello, this is Marco speaking.Gonca : Hello Marco. How is it going?Marco  : I’m fine, thanks but - - - - .Gonca  : OK. I’m outside now, I’ll get back to you in five minutes. Türkiye de petrolün çıktığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? Kant, doğru bilgiye ulaşmada akıl ve deneyin bir arada bulunması gerektiğini, tek başına aklın veya deneyin yetersiz olduğunu ifade etmiştir.Buna göre Kant’ın savunduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına ne ile kavuşmuşlardır? Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  A= (- 12 ) - ( - 3 ) ve B= ( -12 )+( - 3 ) ise A+B=? Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Ama kelimesinin eş anlamlısı nedir? “Tavuklar” ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? Sayı  doğrusu  üzerinde    9 , – 13 , 11 , - 7 sayılarından hangisi sıfıra en yakındır? İlk mecliste yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin meclis bünyesinde toplanarak Güçler Birliği İlkesi benimsenmiştir.Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisinin yapılması sağlığımız açısından tehlike oluşturmaz? Aşağıda verilen doğal kaynaklar ile yararlanılan alanlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hicretten önce Akabe’de Hz. Muhammed (sav.) ile görüşen kişiler aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur? Aşağıdaki organlardan hangisi düz kaslardan oluşur? Türkiye’de Tübitak tarafından geliştirilen işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin durumu sorulmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerden biri değildir? '' Cold '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ? Hanbeli mezhebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Büyüdükçe çocuğun bağımsızlık gereksinimi kuvvetlenir, çocuk kendi sınırlarını ve gücünü keşfetme çabası sergiler.Bu cümlede aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur? “ Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu. “Altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Hafif yaralanmalarda morarma ve şişliği önlemek için ne yapılmalıdır? Filozof ortaya koyduğu savın doğruluğu konusunda karşısındakileri ikna etmek için dayanaklar sunmak, akılcı ve mantıksal açıklamalar yapmak durumundadır.Bu parçada vurgulanmak istenen, felsefi düşüncenin hangi özelliğidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir