S:1

Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik anlamları da vardır.
Buna göre aşağıdaki Hac vazifelerinden hangisinin sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir?

Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik anlamları da vardır.Buna göre aşağıdaki Hac vazifelerinden hangisinin sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir? sorunun cevabı "İhram – Müslümanların birlikteliğini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamber ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Susuzluktan kırılan bir köpek, suyun kenarına kadar gelip tam su içecekken kaçar. Bunu birkaç kez yapar. Köpek susamıştır ama suyun kenarına geldiğindekendi yansımasını görüp korktuğu için su içemez. Sonunda susuzluğa dayanamaz ve kendini suya atar. Suyun içindeyken kendi yansımasını görmediği için de kana kana su içer.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İncir, zeytin ve üzüm gibi ürünler daha çokhangi bölgemizde yetiştirilmektedir? Okula Nazan Salih ve Elif gelmedi. Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır? Dini bayramlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Bir müzik dosyası 4 MB(MEGABAYT) olduğuna göre, 2 GB(GİGABAYT) kapasitesi olan bir USB Bellek kaç tane müzik dosyası alır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere ..............., burada barınanlara da .................... denilmiştir. cümledeki boşluklara hangi seçenek gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isimdir? 10 + 10 + 10 kaç eder? Magazadan almış olduğumuz 500 gblık bir harddisk kaç mb veri saklayabilir? Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Aşağı dak i l erden hangi si b aşta müşri k l eri n safındayken, Uhud harbinden sonra Müslüman olanlardan değildir? Mary : Can I use your laptop? Ann : - - - - . It is broken. Kamuoyu, halkın çoğunluğunun herhangi bir konuyla ilgili benimsediği düşüncedir.Kamuoyunun oluşmasında1. Medya2. Etkin yurttaşlar3. Sivil toplum kuruluşlarıunsurlarından hangileri etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberlik yönü ile ilgili değildir? 54' den başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir? 1. Bu alana belediye park yapacakmış. ------ İşaret sıfatı2. İki gün sonra okullar kapanacak. ----------- Sayı sıfatı3. Dünyada herkesin derdi başkaymış. -------- Belgisiz sıfat4. Nasıl bir gömlek giymek istersin? ----------- Soru sıfatıNumaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen sıfat türü yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde hikâye ve romanıbirbirinden ayıran özellikler yanlış verilmiştir? 1.Ödevlerimi genellikle okuldan gelir gelmez yaparım.2.Sebze ve meyveleri çoğunlukla pazardan alır.3.Herkes uzun yaşamak ister ama kimse yaşlanmak istemez.4.Öğretmenin önerdiği kitabı sadece Salih okumuştu.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel durum bildiren bir ifadedir? Aşağıda farklı ölçekleri verilen haritalardan hangisinin ayrıntısı daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa "D", yanlış ise "Y" yazınız.( ) Türkiyede nüfus artış hızı değişmez.( ) Nüfus yoğunluğu Türkiyenin iç kesimlerinde daha fazladır.( ) Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ile insanlar birçok sorun yaşarlar.( ) Kutuplara yakın yerler ve çöller yerleşmenin en az olduğu alanlardır.( ) Türkiyede göç, sanayi ve turizmin geliştiği bölgelere doğru yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü oluşturan unsurlar arasında yer almaz? Kırmızı sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Namazlarını gösteriş için kılanların ve yetimleri hor görenlerin eleştirildiği sure aşağıdakilerden hangisidir? 7A82 sayısı 4 basamaklı bir sayıdır. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre A yerine hangi rakamlar gelebilir? Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşını aşğıakicephelerinden hangisinde göev almamıştır? Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın ve yükseltisi az olan yerler ......... renk ile gösterilir. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde iman-ibadet ilişkisi daha çok vurgulanmaktadır? Kitaplık-silgi kelimeleri her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur. 24 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisinde doğru ve tam olarak verilmiştir? ‘baş- başlık kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Hz. Muhammedin insanlara verdiği en son öğüdüdür.• Her türlü sınıf farkı reddedilmiştir.• Kadın haklarının korunması istenmiştir.Yukarıdaki evrensel insani değerleri içeren tarihsel metin aşağıdakilerden hangisidir? Bir ekmeğin önce 1/5'ini , sonra 2/5'ini yedim.Geriye 50 gram ekmek kaldı. Ekmeğin tümü kaç gramdır? Tahminen 930 yılında, Göktürk harfleriyle Mani muhitinde yazılmış önemli bir eserdir. İçinde dine ait unsurlar bulunmakla beraber dinî bir eser değildir, bir fal kitabıdır. Her biri ayrı bir fal olarak yorumlanan 65 paragraftan meydana gelmiştir. Son derece ilgi çekici bir yapısı ve üslubu vardır. Her fal Şöyle biliniz, iyidir. veya Şöyle biliniz, kötüdür. şeklinde bir hükümle bitmektedir. Bu küçük eserde çeşitli âdetler, inanışlar ve masal unsurları da yer almakta, günlük dilin kelimeleri de bolca kullanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 19 851 367 sayısındaki sayı değerleri toplamı en büyük olan bölük aşağıdakilerden hangisidir? Murat : .......................................?Halis : No, she isnt. She is Japanese. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir