S:1

İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşı lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazına harekât düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? sorunun cevabı "Tüm yurdun işgal altında olduğu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Saatte 85 km giden bir otomobil 12 saatte kaç km yol gider? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan değildir? Oruç tutmak için gece kalkılan ve o zaman diliminde yenilen yemeğe ne ad verilir? Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (....) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.(....) Ülkemizde çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.(....) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.(....) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.(....) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür. Hangi deyim hareketsiz kalmak anlamına gelir? What - - - - when I called you? Aşağıdakilerin hangisinde Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecekMaddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır. He is ____.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Sinema, gezi, tiyatro, oyun vb. etkinlikler......................ihtiyaçlarımızdandır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Paula: Im a ....... I grow fruits and vegetables. What do you do?Sharon: Im a ....... . I work at a restaurant. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? "okula - Meryem - bugün - gelmedi"Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda ilk sırada hangisi olur? Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte sözlere - - - - denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sorun ve şikâyetlerimizi ilgili kurumlara yazılı olarak iletme ile ilgili hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Halk oyunlarımız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öğrenci Bileti: 9 TLTam Bilet : 12 TLYukarıdaki bilet fiyatlarını uygulayan bir sinemaya giden 60 kişiden 15i öğrencidir. Buna göre bu 60 kişinin sinemaya vereceği toplam para kaç TLdir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir? Kilogramı 30 lira olan peynirden 2 kg 500 g aldım. Kaç para ödemeliyim? Bir trafik kazasında ilkyardıma nerede başlanmalıdır? Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş, amacı çocuk haklarını korumak olan kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? -500, -100, -3, -499Yukarıda verilen tamsayılardan hangisi daha büyüktür? Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Şehir, medeniyettir. ‟Medeniyet kavramı ile şehir anlamına gelen ‟medine sözcüğü arasında bir anlam bağlantısı vardır. Her medeniyet kendi şehrini yapar. Şehir de bağlı olduğu medeniyetin aynası olur. Hatta onun gelişmesine katkıda bulunur.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Sivil Savunma Günü ne zaman kutlanır? "44-48-52-55-60-64-68-72"Yukarıdaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler .............. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere ........ denir.Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türlerini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalmasıII. Hücre metabolizma hızının artmasıIII. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesiIV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamamasıYukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? Bir iletkenin direnci,I. Yapıldığı metalin cinsiII. UzunluğuIII. Kesit alanıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi ile ilgili olarakÖzel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınırifadesi hangi temel ilkeye girer? • Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışıgeliştirmesidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir? Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dini içerikli konuşmaya ne ad verilir? Tom, artık yaşamın yaşanmaya değer ve güzel olduğunu kendi kendisine söylüyordu. İstemeyerek, insanların hareketlerini yöneten büyük yasalardan birini bulmuştur. Büyük bir insana ya da çocuğa bir şey mi yaptırmak istiyorsunuz? O şeyi yapmak Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir nöronda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi yalnızca eşik değer veya eşik değer üzerinde bir uyartı sonucu meydana gelir? Kimse bize gelmedi. Cümlesinde kullanılan adılın türü nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir