S:1

Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir? sorunun cevabı "önlem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? Ergin in 26 sarı kalemi; sarı kalemlerden 8 fazla mavi kalemi vardır.Ergin in toplam kaç kalemi vardır? Excelde tüm formüller hangi işaretle başlar? 53 işleminin sonucu 92 işleminin sonucundan kaç fazladır? Bir bitki hücresi hipertonik çözelti içinde bekletilirse, aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıda verilen cümlelerden boşluklardan hangisinde virgül kullanılır? İnsanda duygu, cesaret ve akıl olmak üzere üç yeti vardır. Bu üç yeti devlette üretici sınıf, asker sınıfı ve yönetici sınıfa karşılık gelir. İdeal devlet filozofların krallığında gerçekleşecektir. Verilen düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Basit bir elektrik devresinin ışık vermesi için hangisinin olması şart değildir? Ahilik, aşağıdaki meslek gruplarından hangilerini bir çatı altında toplamıştır? • Sosyal içme evresi olarak bilinir.• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? İnsan her zaman öğrenmeye devam edebilir,ama öğrenciliğe değil.Alfabe okuyan bir ihtiyarın hali gülünçtür.Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir? Sigarada bağımlılık yapan maddenin adı nedir ? Aşağıdaki mucitler ve keşifler eşleştirmesindenhangisi yanlıştır? Derse – dün – teneffüs – kaldım – geç kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? Bir gün ülkenin kibirli padişahıyla gezgin bir bilgin karşılaşmış. Bilgin, padişahın kibirli olduğunu bildiği için ona hiç ilgi göstermemiş. Kendisine hiç bakmayan bilgini gören padişah çok sinirlenmiş ve veziri onun yanına göndermiş. Vezir, bilgine neden padişaha hürmet göstermediğini sormuş. Bilgin, ‟Padişah, halk sayesinde vardır. Öyleyse o, halkına hürmet etsin. demiş. Bu sözleri beğenen padişah, bilginin yanına gelip ‟Bana üç öğüt ver. demiş. Bilginin yüzüne aydınlık bir gülüm- seme yayılmış. Padişaha, ‟Dünya hayatının süsüne aldanma. Kendini Kafdağında sanma. - - - - diye öğütte bulunmuş.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Güneş ........... batar. cümlesini tamamlayan ifade hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kızılay Kulübünün yaptığı bir çalışma değildir? Bilgisayarın ilk açılma anından kapanana kadar kullanıldığı sürece görev yapan ana yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Hangi hayvan hem karada hem de suda yaşar? Dört yüz bir sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 120 saat kaç gün eder? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen; • Türk dilinin okunup yazılmasını kolay­laştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi• Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıgibi çalışmaların, Türk toplumunda aşa­ğıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce bildiriyor? Tunanın üstünde güneş batarkenSevgili yurdumu andırır bana.Bir hayal isterim BoğaziçindenBakarım İstanbul! diye her yana.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Yaşadığım yerde insanlar eskiden beri ulaşım için develeri kullanırlar. Develer çok sıcakve kurak hava şartlarında su içmeden uzun mesafe katedebilirler. Yolculuk sırasında yaşanabilen kum fırtınaları yönümüzü bulmamızı zorlaştırır. Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Toplum Hizmeti Çalışma Esasları kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? Ahirete inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmasıbeklenmez? I. Dünya Savaşı öncesinde farklı ırkları yönetimialtında bulunduran imparatorluklar vardı. Savaşsonrasında ise bu imparatorluklar parçalanmış veyerlerini yeni ulus devletleri almıştır.Bu durum, I. Dünya Savaşını aşğıaki nedenlerindenhangisine bağıbir sonuçur? İlk meclisin ve hükümetin başkanı kimdir? 74 ve 38 sayılarının birler basamağındaki rakamlar hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 11 + 7 = 187 + ? = 18Yukarıdaki toplama işlemlerini inceleyelim. Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? Bir otomobil sürücüsünün uzaktan kırmızı ışığı görerek hafifçe frene basması sonucunda otomobilde hangisi gözlenir? İçinde yer aldığımız, sevgi ve saygı tattığımız ilk kurum nedir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?. Dokuz yaşındaki Mete kendi hayatını kronolojik bir sıraya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi Metenin hazırlamış olduğu kronolojide yer almaz? I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen konu, diğerlerine göre en az sınırlandırılmıştır? İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir