Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Tuhafkelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Tuhafkelimesinin eş anlamlısı nedir? sorunun cevabı "garip" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir çocuk düşünde, ırmağın kıyısında kocaman bir çiçek gördü. Ata benziyordu çiçek ve etrafındaki arkadaşlarına nasihatler ediyordu. Sonra şiddetli bir rüzgar sesi geldi dışarıdan ve bir ağaç devrildi gürültüyle. Çocuk uyandı bu gürültüye.Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki kişileştirme sanatını sağlamıştır? Arnavut Ahmet Paşa’nın 1524’te Mısır’da kendi adı-na hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısır’a gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ? “Kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmamalıyım.” diyen bir insan aşağıdakilerden hangisini ilke edinmelidir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? “Takılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? . .................... yaş iken eğilir.Verilen deyimini tamamlamak için hangi kelimeyi kullanmalıyız? Çocuk, tavşanın hâline üzülüp onu kapandan kurtarıp yoluna devam etti.2. Çalılığın içine girince bir avcının kurduğu ka- pana kısı3.  Çocuk, güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu.4. Ormanın kıyısındaki sık çalılığın içinden bir ses duydu.Numaralanmış cümlelerle olayların akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşa- ğıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir? Allah’ı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya …………….. denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Masallardaki “Kaf Dağı”, aşağıdaki dağlardan hangisidir? Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibâdetlerin yapılmasının gerekliliğini Kur'an-ı Kerîm hangi temel konusu dahilinde bize anlatır?