S:1

88 gram CO2 gazı kaç moldür?
(C=12, O=16)

88 gram CO2 gazı kaç moldür? (C=12, O=16) sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Hangisi İyonlar için yanlış bir ifadedir? "Kazanmak" fiilinin di' li geçmiş zamanının 2. tekil şahsı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından aşağıdakilerden hangisi üzerinden ödenmesi esastır? İsmail kumbarasına bir gün 6 TL, bir gün 9 TL atmaktadır. (1 ay 30 gün)Bir ay sonra İsmail' in kumbarasında kaç TL birikmiş olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhit inancına örnektir? "yedi - ablam - yoğurt"Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı bir cümle oluşturursak cümle nasıl olur? Türk İslam mimarisinde görülen;I. DarüşşifalarII. KervansaraylarIII. Medreselergibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? (I) Bir eserden etkilenmemiz için yaratıcısının hayatta olması gerekmiyor. (II) Da Vinci çoktan aramızdan ayrılmış olsa bile ünlü tablosu ‘‘Mona Lisa esrarlı gülümsemesiyle bize bakıyor hâlâ. (III) Torunlarımıza ve onların torunlarına da taşıyacak aynı ifadeyi. (IV) Ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünen ulu ozanımızın sesinin Anadoluyu dolaşmaya devam etmesi de bunun ispatıdır.Bu metnin ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? Bir konu hakkında bilgi toplarken yazılarda kullanmak üzere okunanlardan kimi cümle veya bölümlerin olduğu gibi aktarılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? AHMET: Toplu eylem ve hareketlerde bulunmuştur.MEHMET: Greve katılmıştır.ASIM : Devlet Memuru olduğu halde ticaret yapmaktadır.NERMİN: Hediye kabul etmiştir.KENAN: Müracaat,şikayet ve dava açmıştır.Yukarıdaki kişilerden hangisi doğru iş yapmıştır? I. Kapının açılıp kapanması II. Dolabın vidalanmasıIII. Bisiklet pedalının hareketi IV. Salıncağın sallanmasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kuvvetin döndürme etkisi ile gerçekleşir? Kalemimi sınıfta unuttuğum için kırtasiyeden yeni bir kalem aldım. Cümlesinde aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? Tanzimat Döneminde anı gezi,söleş, gülü tarzıdaeserler veren yazarlar olmuşur. Bunlardan AhmetMithat gezi tüüde - - - - adlıeseri; Ali Bey bir gülüolan - - - - adlıeseri; Sami Paşzade anı gezi, söleşlerinitopladığı- - - - adlıeseri; Muallim Naci anıarııtopladığı- - - - adlıeseri edebiyatııa kazandımışı.Bu parçda boşbıakıan yerlere sıayla aşğıakilerden hangisi getirilmişir? 176nın 1/4 inin 3 katı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmıştır? Ticari işletmelerin birbirlerine, vatandaşlara; vatandaşların da bu işletmelere yazdığı mektuplara iş mektubu denir. Bu mektuplarda dil - - - - işleviyle kullanılır.Açıklayıcı ve emredici anlatımdan yararlanılır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? This money isnt enough for me. I need - - - -. • TOKİ• Postane• MahkemeYukarıda verilen kurumlar ve hizmet verdikleri alanlar eşleştirildiğinde hangi hizmet alanı boşta kalır? 1921 yılında TBMM ile Sovyet Rusya ara­sında imzalanan Moskova Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi devletlerin birbirlerinin yönetimlerine saygılı olacağının bir göstergesidir? Sözel kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmaz? I. Namazda eğilme şartıdırII. Subhane rabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? Sindirim sonucu oluşan besin atıklarının, safranın vücuttan dışarı atılmasını sağlayarak boşaltıma yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? 10 + ... = 16Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüsbölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı,nefes almada güçlük ve öksürük belirtilerigörülür? Gerçekte aslı esası olmayan; fakat dinde varmış gibi kabul edilen davranışlara .............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretir? Etik Günü ne zaman kutlanır? Hangi tümcede terim anlamlı bir sözcük yoktur? Din Kültürü yazılı sınavına girecek bir öğrenci için aşağıdakilerden hangi dinî ifade söylenmelidir? "28-32-36-42-44-48-52" Yandaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır? Sevgili Peygamberimiz abdest alırken bazı davranışlardan kaçınmış ve Müslümanlara abdest alırken bazı tavsiyelerde bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tavsiyelerinden biri değildir? 2 bütün karpuz, 4 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir