Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerin hangisinin kendimolekülleri arasında hidrojenbağı bulunmaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerin hangisinin kendimolekülleri arasında hidrojenbağı bulunmaz? sorunun cevabı "CH4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Çok çabaladı ama ...................................”Yukarıdaki cümleyi hangisi ile tamamlayamayız? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "özür dileniyor" ? Arkadaşlarımızdan bir şey isterken ilk söylememiz gereken sözcük hangisidir?     “Allah size, mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emre-der…’’ ( Nisa suresi, 58. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangileri emredilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu yönlerinden biri değildir ? Yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından insanı etkileyen eski konakların her biri sakinlerinin hayat hikâyelerini de yansıtıyor.Bu parçadaki altı çizili söz grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir?  “Virgül” aşağıdaki hangi cümlede yanlış yerde kullanılmıştır? (I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler, gazel nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle  yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve “hikmet”ler hakkında yanlış bilgi vardır? 67 ve 29 sayılarının onlar basamağındaki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mark : I am going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me?Sarah : Why not? - - - -?Mark : In front of the cinema. We want to watch a movie together. Hangisi sayı sıfatı değildir?