S:1

Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? sorunun cevabı "sebep" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
" Fındığın kabuğu " ne tür isim tamlamasıdır? Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişikleri nasıl kesilir? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? Tanzimat Fermanı hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir? 5456 sayısında 5 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama ne denir? My father usually - - - - at 6 oclock but he - - - - at 8 oclock yesterday. Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı aşağıdakileden hangisidir? Yakmak sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Duraklama döneminin ilk antlaşması hangisidir? GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ –(Güler.) Vaktiniz varsa hay hay! YOLCU – (Ağlamaklı) Yok, ne yazık ki vaktim yok. Çok geç kaldım. GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ - Çok geç kaldınız!ARABACI – Bey, hemen gidelim! Ben yıldız da gösteririm size!YOLCU – (Azarlar.) Görmüyorum dedim yahu, göz doktoru musun sen?Bu parçanın anlatımında aşağı-daki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? 1-Çevremizi tanımamıza yardımcı olur.2-Yer tarif etmeyi kolaylaştırır.3-Bilmediğimiz adresleri bulmamızda kolaylık sağlar.Krokinin insanlara faydaları arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Samsun'dan saat 4' te yola çıkan bir otomobil 3 saat sonra Amasya' ya vardığında saat kaç olur? Aşağıdaki Mekkeli liderlerden hangisi Bedir Savaşında öldürülmüştür? Uydu sayısı en fazla olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde görüş ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, kesin yargılara varmadan anlattığı yazı türüdür. Yazarı samimi bir dille kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada tanımlanan türde eser vermemiştir? Hangisi konuşma adabına uygun değildir? Aşağıdaki cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yerleştirildiğinde nasıl bir dizilim ortaya çıkar?( ) Müslüman sadece etrafındaki insanlara karşı değil, diğer canlılara ve çevreye karşı da sorumludur.( ) Peygamberimiz saygılı bir çocuk ve şefkatli bir baba olmuştur.( ) Peygamberimiz çok ciddi bir insandı. Asla gülümsemez ve şaka yapmazdı.( ) Peygamber Efendimiz, çocuklarından evlenip yuva kuranlarla görüşmezdi.( ) Peygamberimizin aile bireyleri arasında karşılıklı sevgi ve saygı hâkimdi. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz? Bismillahirahmanirahim cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y harfi yazınız. (......) T.C kimlik numaramız bir başkası ile aynı olabilir.(......) İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.(......) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.(......) Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.(......) Zeybek daha çok Ege bölgesinde horon ise Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre köy adlarının değiştirilmesi, ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın biçimini bildirir? -Sanırım bu okula bir daha gelemeyiz. Cümlesindeki altı çizili fiilin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi depremin neden olduğu can ve mal kaybını azaltmak için alınacak önlemlerden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır? Gök cisimlerini incelemeye yarayan arcın ismi nedir? I. Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız üç ay izinlidirler.II. İlköğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.III. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, müfettişler ve ilçe millî eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilköğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Doğu Cephesinde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir ? Karadenizliler, denizin durgunluğunu anlatmak için, Deniz o kadar durgun, o kadar durgun ki karıncalar su içerdi. derlermiş.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Arap alfabesini ve bugünkü kullandığımız Latin Alfabesinin temelini oluşturan alfabeyi bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? "Yarın top oynuyalım mı( ) " cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? A: Im hungry, lets go to the restaurant over there.B: - - - - ?A: You are right, home is the best. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır? Edirne Selimiye Camisini ziyaret eden turistlere bilgi veren cami imamı,cami içini şöyle tanıtmıştı:Yüksekçe ve merdivenli olan bu yere...............denir. Burası hutbe okumak amacıyla kullanılır. Burası da insanlara öğüt verme amacıyla...............verilen yer olan kürsüdür. .............. ise imamın namazda durduğu yerdir.Boşluklar doğru olarak sırasıyla nasıl tamamlanır? Hangi öğrencinin söylediği deyimde abartma yoktur ? ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir