S:1

Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.

Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?

Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir? sorunun cevabı "Felsefe aklın ışığında cevaplar verilmesiyle başlamıştır. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hangisi taşra teşkilatı yönetim birimi değildir? While Emir was speaking, the teacher - - - - the door. Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye ne ad verilir? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın ilk tapınak kalıntıları aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunmuştur? Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk kez Türk adını devlet adı olarak kullanmıştır? Bir çarpma işleminde çarpım 35, çarpanlardan biri 5 ise diğer çarpan kaçtır? Yavaş yavaş bu hırs geçer. cümlesindeki geç- mek kelimesinin kazandığı anlam aşağıdaki- lerden hangisidir? Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir? Eski Mısırda tarım faaliyetleri Nil nehrinin su seviyesine bağlıydı. Bu nehrin suları yılın belirli dönemlerde yükselmekte, belirli dönemlerde ise azalmaktaydı. Bunun için sel zamanını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim icat edildi.Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? "Ancak Allah'a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde fayda bulur."(Şuara suresi, 89. ayet)Bu ayet aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisine işaret etmektedir? Ulaştırma, sterilizasyon sorunları ve özellikle soğuk zincirin dünyada sağlanamaması bilim insanlarını daha pratik aşılar geliştirmeye yönlendirmiştir. Yenilebilir aşılar bu çalışmaların ürünüdür.Bu aşılarla ilgili,I. Gen teknolojisiyle üretilen yeni aşıların yan etkileri azdır.II. Çocukların yemeği sevdiği bitkilerle çalışılmıştır.III. Bu çalışmada insan vücuduna mikroorganizma geni aktarıldığı için risklidir.verilenlerden hangileri doğrudur? Many different languages - - - - in Africa. Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlarken;I. Barış PolitikasıII. Satın alma politikasıIII. Savaş politikasıIV. Evlilik politikasıpolitikalardan hangilerini uygulamıştır? Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi fıkıh alanında meşhurdur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil diğerlerinden farklı bir şahıs eki almıştır? 1 onluk 6 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? 9,999 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Hunların ele geçirdiği bölgelerdeki kavimlerle bir arada yaşaması kültürel etkileşim meydana getirmiş, IV. yüzyıldan itibaren de Tuna boyundaki Hunların bir kısmı Hristiyanlaşmıştır. Buna göre;I. Avrupa Hunlarının kültürel değişim yaşadığıII. Göktanrı inancının etkisinin zamanla azaldığıIII. Devletin siyasi varlığını kaybettiğiyukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Kopmuş bir elektrik kablosunun arasına hangi maddeyi koyarsak elektrik iletimini sağlayabiliriz? John : Hi,Im John. Whats your name?Mark : My name is Mark.John : - - - -.Mark : Me too, John 24ün, 71 ile 190 arasındaki tam katları aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi element değildir? Ormanın ortasında bir yer... Boğazımıza kadar yeşile gömülmüştük. Orman, baharı son damlasına kadar içmiş; tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Bir tek yeşil ama yeşillerin en belalısı... Binbir tonda yeşil...Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Organ bağışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Üniversite öğrencisi olan Zehranın ailesi İstanbulda yaşamaktadır. Ailenin en büyük kızı olan Zehra, üniversitenin tiyatro kulübünün üyesidir. Hafta sonları bir kulüpte gitar çalmakta ve şarkı söylemektedir.Verilen açıklamada Zehra, aşağıdaki rollerden hangisini üstlenmemiştir? Bekar kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki canlıların hangisinde omnivor (et ve ot yiyen) beslenme şekli görülür? 100 gramı 4 TL olan kestanenin 500 gı kaç TLdir? Aşağıdaki katmanlardan hangisi en sıcaktır ? Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir? ............ he came home, it was midnight. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel ad değildir? Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? Allahın Subuti Sıfatlarından birisi olan Kudret ne demektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir