Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Karluklar hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Karluklar hangi devlet tarafından yıkılmıştır? sorunun cevabı "II.Göktürkler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Canım annem, gözümde tütüyorsun. Yukarıdaki cümlede altı çizili ifadenin anlamı, hangi seçenektedir? Aşağıdakilerden hangisi anne ve babaya söylenebilecek güzel sözlerden  değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunla karşılaştığımızda yasal yollardan başvuracağımız telefon hatlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılar ile ortak özellikleri arasında yer almaz?   Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmeye; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmeye ................................... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( ̶ 7)  ̶  ( ̶ 9)   işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. 1.   (    ) Tahta kaşık ve cam şişe işlenmiş maddedir.2.  (     ) Boş kabın kütlesine brüt kütle denir.3.  (     ) Eklemler üçe ayrılır.4.  (     ) Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.5.  (     ) Uyuyan insanın nabız sayısı, yürüyen insandan daha fazladır.6.  (     ) Her cisim bir maddedir. Ama her madde cisim değildir.7.  (     ) Karışımı oluşturan maddeler, özelliklerini kaybeder.8.  (     ) Şekerin su içinde eriyip dağılmasına çözünme denir.9.  (     ) Dönme dolabın hareketi dairesel harekettir.10. (    ) Duraktan kalkan minibüsün hareketi yavaşlayan harekete örnektir. (I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir. (III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemden vazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecbur kalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gerekli değişiklikleri yapmalıyız.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Alanı 75 cm2 olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? (π=3 alınız.) 1. Türkçe’deki her hecenin bir anlamı vardır.2. “Bahçeşehir” bileşik bir sözcüktür.3. Türkçe sözcüklerde “o“ yalnız ilk hecede bulunabilir.4. Türkçe sözcüklerde “b“ den önce “n” gelmez.Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Mıknatıs ve çekim gücü denince ilk olarak akla aşağıdakilerden hangisi gelir? Kenar uzunluğu iki basamaklı en küçük tek sayı olan karenin çevresi kaç cm’dir?