S:1

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme - eleştiri yazarları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme - eleştiri yazarları arasında yer almaz? sorunun cevabı "Ahmet Rasim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Uçakların yapımında hangisi göz önüne alınır? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Aşağıdakilerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır?I.Araba tekerleklerine zincir takmakII. Ağır bir malzemeyi hareket ettirmek için kaygan kızaklar kullanılmasıIII. Makineleri yağlamak Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına Y yazınız(....) Düzgün yansımada gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir.(....) Yansıma kanunları hem düzgün yansımada hem de dağınık yansımada geçerlidir.(....) Düzlem aynaya dik gelen ışık ışını kendi üzerinden yansır.(....) Düzgün yansımada paralel gelen ışınlar farklı doğrultularda yansır.(....) Gelen ışının yüzeyle yaptığı açıya gelme açısı denir. Kur´an-ı Kerim´in anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Abbasilerin Türkler için Bağdat yakınlarında kurduğu ordugah şehre ne adverilir? Köprüden geçeceğim..........korkuyorum. Yukarıdaki boş yere, hangi kelime gelemez? Aşağıdakilerden hangisi bir şifre belirlerken dikkat edilecek hususlardan değildir? Bir basamaklı en büyük sayının 5 eksiği kaçtır? Yoksul olmasına rağmen baş-kalarına el açmayan ve dilencilikten kaçınan kişilerin bu davranışı Kuran-ı Kerimde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? 33A doğal sayısının çift doğal sayı olabilmesi için A yerine yazılabileceğimiz rakamların toplamı kaçtır? Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim. İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım.Yukarıda bilgi verilen bu görevli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımak için yapılmış taşıttır? Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.(Nisa suresi, 120.ayet)Bu ayette şeytanın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? İskeletimizdeki kemikler boylarına göre de adlandırırlar. Aşağıdaki kemiklerden hangisi kısa kemiklerdendir? Ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 4 cm, 8 cm olan kare dik prizma şeklinde boş bir kutu bulunmaktadır. Bunun içine, ayrıt uzunlukları bu kutunun ayrıt uzunluklarının yarısına eşit olan kare dik prizma şeklindeki şekerlerden en fazla kaç tane konulabilir? • Sözlükte iki kapak arasında toplanmış sayfalar demektir.• Terim olarak; kitap hâline getirilmiş olan Kuranın özel adıdır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir trafik kazasında ilkyardıma nerede başlanmalıdır? Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? ‘Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar.halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi pozitif bir sayıyı ifade eder? Kelam ilminin mütekaddîmin ve müteahhirin dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir? Moğol hakimiyetine girerek devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Uygurlar, kültür ve uygarlık alanında Moğollarla kaynaşarak onların önemli bir kısmının Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi çöl bölgesinde daha sık görülen bir bitkidir? Anı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok, kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır. Anı yazarı; yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır.Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? • TBMMnin açılış tarihidir.• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.Özellikleri verilen milli bayramımızın kutlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Yapay çevre ile ilgili olarak;1. İnsanlar tarafından oluşturulur.2. İnsan ve araçlara sık rastlanır.3. Dere ve göller örnektir.yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay, üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kader kavramının tanımıdır? İnan uzun kenarı 50 m, kısa kenarı 45 m olan bir pistin çevresinde 4 tur koşuyor. Buna göre İnan kaç m koşmuştur? Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Hangi seçenekteki cümlede soru zamiri vardır? Aynı cins 10 nesneden oluşan topluluğa ne denir? Aşağıdakilerden hangisi meyve adıdır ? 1. Birinci Dünya Savaşı 2. İnönü Savaşları 3. Sakarya Savaşı 4. Büyük Taarruz Yukarıda yazılı olan savaşların hangisi Milli Mücadele Döneminde yapılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir